PERSPECIVE 2 fra fellestun

Lokalnytt fra Rygge – Boliger for eldre – hva nå?

Rygge Pensjonistforening har engasjert seg i en problemstilling som blir mer og mer aktuell.

Etter hvert som eldrebølgen velter inn over oss, blir det mer og mer klart at ikke alle vil få plass på sykehjem. Det offentlige vil ganske enkelt ikke greie å utbygge kapasitet som er tilstrekkelig. Det vil si at langt flere vil måtte bo hjemme lenger!

Og hvordan skal de så bo?

Dette er en problemstilling som Seniorsaken Østfold også er engasjert i, senest under temamøte den 3. november – «Flytte eller ikke flytte?».

Vi finner det derfor interessant å «sakse» et par avsnitt fra Rygge Pensjonistforening sitt referat i Moss Avis tirsdag den 1. november.

«Deretter ble enhetsleder Ragnhild Ulvestad, Rygge kommune ønsket velkommen til å orientere om problemstillingen «Boliger for eldre – hva nå?» Hun tok opp i sitt foredrag nåsituasjonen med sykehjem, omsorgsboliger, hjemmesykepleie, hjemmehjelp m.m. Hun trodde neppe det ville bli bygget nye store sykehjem i framtiden, men at man tok vare på den allerede eksisterende boligmasse, og at man forsøker å tilpasse denne fortløpende med nødvendige velferdsteknologi.  Et område som er i rivende utvikling, og som vil kunne tilpasses den enkelte brukers behov. Tanken bak dette er at flest mulig kan bo lengst mulig i eget hjem.

Man kommer ikke utenom pleie og omsorg og varme hender i omsorgen, og det må det legges til rette for. Derfor er ordtaket, mottoet for omsorgen i Rygge «En god dag for mange!

Oddvar Løkkeberg

Elin Wilskow Jenssen»

Seniorsaken Østfold opplever det som interessant og positivt at andre senior- og pensjonistforeninger engasjerer seg i samme saker. Jo flere vi drar sammen, jo sterkere blir vi!

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…