Eva Henschien

Må du flytte til nabokommunen for å få en bedre eldreomsorg?

I følge kommunal rapport er det enorme forskjeller mellom kommunene i samme fylke. Ett eksempel: Hvaler ligger på 6. plass for eldreomsorg, mens Fredrikstad ligger på 287. plass blant Norges 428 kommuner. Her har åpenbart Fredrikstad kommune mye å lære om hvordan de skal prioritere med de midler de har.

Noe som er typisk, er at små kommuner har gjennomgående bedre eldreomsorg enn store kommuner, og en kan derfor undres over hvorfor stortinget ivrer etter at det skal bli enda større kommuner og at de påstår at vi skal få bedre eldreomsorg, men ingen kommuner kommer helt på topp.

2. januar hadde Kenneth Fossheim i TV2.no en artikkel om Eva Henschien (71), som vurderer å flytte 2 km over kommunegrensen til Bærum for å få en bedre alderdom. Eva Henschien er for øvrig fortsatt aktiv i yrkeslivet som frivillig i SENIORSAKEN.

Norske pensjonister må gjøre som forbrukerrådet har oppfordret til lenge, ikke bare bytte bank og forsikring, men også bostedskommune dersom en vil ha en bedre alderdom.

Tilbake…