Marvin Wiseth

Marvin Wiseth styreleder – offensivt valg av Seniorsaken

Under sesongavslutningsmøte onsdag 1. juni orienterte lederen i Seniorsaken Østfold om Seniorsakens nylig avholdte landsmøte og om fylkeslagets egen virksomhet.

Situasjonen i senior- og pensjonistmarkedet er den at det nå er vel 860 000 pensjonister og mer enn 2 000 pensjonistforeninger. Det er en stor forening og noen mellomstore som er aktive i forhold til opinion og myndigheter. De øvrige, som alle har felles interesser, sitter på hver sin tue uten å kunne øve noen som helst innflytelse utenfor sin enge krets. Den fragmenterte pensjonistmassen utgjør en ønskesituasjon for myndighetene. De har all makt og overkjører pensjonistene gang på gang, jfr. de to siste års trygdeoppgjør.

Det er en gryende forståelse for at maktforholdene må endres.

Pensjonistene må samordne sine interesser på en helt annen måte enn nå og stå opp mot myndighetene i samlet flokk. Dette er bakteppet for Seniorsakens valg av Marvin Wiseth som foreningens styreleder.

Dette er først og fremst et offensivt valg. Marvin Wiseth er en velkjent og anerkjent politiker, forretningsmann og styregrossist. Han har et meget stort kontaktnett. Han prioriterer vekst og ser i sin visjon at Seniorsaken, som nå har 14.000 medlemmer, om noen få år har 10 % av pensjonistene som medlemmer hvilket vil si henimot 100.000!

Dette blir spennende!

Seniorsaken Østfold har et travelt halvår bak seg. Det er avholdt 5 åpne møter med interessante temaer som eldrerådene, konfliktrådet, private aktører i helse- og omsorgsmarkedet, kriminalomsorg og seniorlån. Samtidig er det avholdt 5 styremøter og årsmøte. Referat fra alle møtene legges ut på foreningens hjemmeside. Seniorsaken Østfold har deltatt i Seniorsakens ledermøte og landsmøtet.

Seniorsaken Østfold arbeider for tiden med noen saker som har stor betydning for foreningen.

En slik sak er innhenting av E-postadresser fra medlemmene for å sikre best mulig kommunikasjon. Vi har nå E-postadresser til 390 av medlemmene, nesten halvparten av medlemsmassen. Dette er et stort fremskritt.

Det neste er utvikling av hjemmesiden. For å øke interessen prioriteres i høyere grad nyhetsstoff og informasjon om personer. Foreningen vil synliggjøre mennesker i foreningen slik at medlemmene skal få bedre kjennskap til hverandre.  De endringer vi så langt har rukket å gjøre, er godt mottatt. Besøkshyppigheten er nær doblet. Første driftsår hadde vi 9000 besøk, mens vi nå ligger an til å passere 20.000 i løpet av nærmeste år. Foreningen vil være best i Østfold på senior- og pensjonistnytt.

Foreningen har startet arbeidet med en inntektsmulighet som foreningen til nå ikke har utnyttet, grasrotandelen. Her er det muligheter til å få inn sårt tiltrengte midler til drift av foreningen. Det prosjektet som er satt i gang, er langsiktig – mer prosess enn tiltak. Tålmodighet og utholdenhet og resultatene vil komme etter hvert.

Programmet for 2. halvår er nærmest klart. Vi starter torsdag 1. september med «Svindel mot eldre». Møt opp – få gjerne med deg noen venner!

Seniorsaken Østfold takker sine medlemmer for interesse og delaktighet i det halvåret som vi nå legger bak oss!

God sommer til alle!

Se alle nyheter …