Nyheter fra hjemmesiden til flest mulig!

Del med venner på sosiale medier

Vår hjemmeside er det medium vi bruker for å få ut informasjoner om vår virksomhet til våre medlemmer og andre interesserte. Vi har som ubeskjedent mål å være best på seniornytt i Østfold!

Hjemmesiden vår har vært meget godt mottatt. I første driftsår hadde vi 9.000 besøk. Vi har vurdert det innhold vi har presentert og gjort noen endringer. Vi vil fremstå som en nyhetsformidler og ha nytt stoff hver mandag. Dernest vil vi ha fokus på mennesker i vår forening og mennesker som har tilknytning til virksomheten på en eller annen måte. Samtidig vil vi bestrebe oss på å få inn lokale nyheter fra forskjellige deler av Østfold.

Våre nye prioriteringer har vært vel mottatt. Det kan vi se på besøkstallene. Vi er i ferd med å doble og nærmer oss 20.000 besøk på årsbasis. Med hjemmesiden kommer vi frem til våre medlemmer. Men det er 300.000 innbyggere i Østfold. Vi ønsker å nå ut til flest mulige av disse med informasjon om vår virksomhet.

Da trenger vi litt hjelp fra de av våre medlemmer som er på Facebook. Del med deres Facebook-venner stoff fra vår hjemmeside dere tror kan ha interesse. Hvis mange av dere gjør dette kan vi nå ut med hjemmeside-info til mange, mange flere enn våre egne medlemmer.

Det er meget enkelt å dele. Nederst til venstre under hvert innlegg på hjemmesiden finnes en liten blå Facebook-knapp. Trykk på denne, legg inn E-postadresse og din Facebook-kode og delingen er gjennomført.

Takk til alle som vil være med å formidle Hjemmeside-info på denne måte.

Se for øvrig vår hjemmeside førstkommende mandag, oppdatert med nytt stoff!

 

Med vennlig hilsen

Seniorsaken Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…