Seniorsaken Østfold 394x100

Nytt stoff på hjemmesiden hver mandag!

Vi arbeider med å utvikle vår hjemmeside. Den skal være vår medlemsavis og vår felles kommunikasjonsplattform. Så langt har vi hatt nær 10.000 besøk på hjemmesiden. Egentlig godt fornøyd med det, men vi ønsker langt flere besøk.

Vi har derfor som mål å gjøre hjemmesiden enda mer interessant ved å legge mer vekt på nyheter og nytt om og fra personer som har tilknytning til vår virksomhet.

Vi oppdaterer nå førstesiden med nytt stoff hver mandag. Dette, og stoff fra  tidligere vil også finnes under avsnittet «Nyheter».

Medlemmer som fyller runde år får gratulasjoner fra oss på hjemmesiden hver mandag. Vi vil ha fast spalte fra Seniorsaken sentralt med nyheter fra uken som gikk og referater fra våre egne styremøter. Så vil vi ha innlegg om forskjellige aktuelle saker som er relevant for vår virksomhet.

Helt nederst på siden har vi en egen rubrikk for grasrotandelen.

Så har vi frisket opp førstesiden med et flott bilde øverst på førstesiden av et spenstig par som er på full fart inn i seniortilværelsen.

Vi ønsker deg velkommen til et besøk på hjemmesiden førstkommende mandag.

Tilbake…