Onsøyheimen

Onsøyheimen likevel reddet?

Fredrikstad kommune gir etter for presset!

Det har vært mange debattinnlegg om kommunens intensjoner om å «gravlegge» Onsøyheimen. Forrige uke så det ut som om dette skulle være den endelige beslutningen  etter en heller uryddig prosess med tilsvarende dårlig informasjon.

Det kan nå se ut som det massive presset fra publikum, spesielt fra «gammelordføreren», Jan Paus, har fått kommunen til å revurdere sine intensjoner.  Nå opplyser lederen av helse og sosialutvalget, Arne Øren, at utvalget har besluttet at den nyeste delen av bygget skal pusses opp i løpet av 2016 og tas i bruk!

Det ligger samtidig i planene at det skal bygges nytt sykehjem i Onsøy med vel 90 plasser. Det er ambisjonen at dette sykehjemmet skal stå ferdig allerede i 2020. Dette er ambisiøst, og skal det kunne bli virkelighet, vil vi anta at planleggingen må starte omtrent umiddelbart.

Det er ikke tatt stilling til hvor dette sykehjemmet skal ligge ut over at det bør ligge i Onsøy. En mulighet er at det nåværende bygget, med unntak av det nyeste tilbygget, rives og at det nye sykehjemmet bygges på tomten. Denne løsningen skulle gjøre det mulig å forbinde det nye bygget med det tilbygget som står igjen.

Prioriteringen av nytt sykehjem i Onsøy innebærer at rehabiliteringen av Smedbakken sykehjem som skulle vært gjennomført innen 2019, blir utsatt til etter at sykehjemmet i Onsøy står ferdig.

Samtidig med at det nye sykehjemmet i Onsøy bygges, vil annet byggetrinn av sykehjemmet på Østsiden gjennomføres. Det skal gi nær 50 nye plasser. Det blir en utfordring for Fredrikstad kommune å gjennomføre to slike store prosjekter samtidig.

Fredrikstad kommune trenger flere sykehjemsplasser og vi håper at disse to store prosjektene kan gjennomføres i samsvar med ambisjonene.

Dette blir spennende, Seniorsaken Østfold vil følge med!

Les alle nyheter …