På tide å endre AFP-avtalen?

En av tre går av med tidlig pensjon!

Pensjonsalderen i Norge er 70 år. Da AFP- avtalen ble inngått, ble det imidlertid mulighet til å kunne å ta ut pensjon og gå av ved fylte 62 år. Dette var for å kunne gi «sliterne» anledning til å gå av tidlig. Tidligere var det flere yrker enn i dag som innebar store fysiske belastninger.

Etter hvert har omfanget av industri og produksjonsbedrifter blitt redusert, samtidig som arbeidsoppgaver har blitt mekanisert. Det har blitt mindre tungt arbeid og derfor færre «slitere». Vi har samtidig fått bedre helse, vi lever lenger og vi blir mange flere eldre. Snart vil det være like mange pensjonister som yrkesaktive. Da vil hver yrkesaktiv i tillegg til seg selv måtte «forsørge» en pensjonist! Det kan bli en tung bør!

Muligheten for å ta ut tidlig pensjon er åpen for svært mange. Den gang AFP-avtalen ble etablert, hadde man nok ikke forestilt seg at omfanget av tidlig pensjonering skulle bli det det er blitt til. En av tre går av med tidlig pensjon. Den gjennomsnittlig pensjoneringsalder er 63 år. Dette står i sterk kontrast til det at myndighetene vil at flere arbeidsføre eldre skal stå lenger i jobb, og at pensjonsalderen som nevnt er 70 år!

Derfor mener Seniorsaken Østfold at det kan være tid til å ta AFP-avtalen opp til revisjon.

Kan det være muligheter til å legge inn sterkere incentiver i AFP-avtalen som motiverer flere yrkesaktive, arbeidsføre eldre til å stå lenger i jobb?

Kan det være muligheter for å legge inn begrensninger i avtalen for muligheten til å ta ut tidlig pensjon?

Kan det være muligheter for å legge inn i avtalen sterkere forpliktelser på arbeidsgiverne for å tilrettelegge arbeidet for de eldre arbeidstagerne?

Kan det være muligheter for å legge begrensninger på arbeidsgivernes mulighet til å kvitte seg med eldre arbeidstagere ved bruk av sluttpakker?

Vi er spente på om det finnes politikere og politiske partier som har mot til å ta tak i disse utfordringen. Eller skal AFP-avtalen få lov til å være en «hellig ku»?

På annen plass gjengir vi et innlegg i Demokraten den 8. desember som behandler beslektede spørsmål under tittelen «Eldre – en ressurs»

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…