Statsråd Astrid Nøkleby Heiberg

Pensjonist-boom: «Skal du kose deg til du blir 90 da?»

I Fredrikstad Blad den 8. august er det et debattinnlegg som gjelder antallet pensjonister i Fredrikstad som har økt kraftig de senere år og at svært mange tar ut avtalefestet pensjon. Innlegget har fokus på de positive muligheter som foreligger for de som tar ut tidlig pensjon.

En av de aller største utfordringer vårt samfunn står overfor er at en stadig større del av befolkningen vil være pensjonister. Snart vil antall pensjonister i Norge passere 900.000. Dette innebærer en stor belastning på vårt velferdssystem hvilket i liten grad er fokusert i nevnte debattinnlegg.

Myndighetene vil at flere eldre skal stå lenger i arbeid for at de lenger skal være produktive og fortsatt bidra til verdiskapningen. Her sliter myndighetene med en del utfordringer. Næringslivet «parkerer» eldre, fullt arbeidsdyktige, med sluttpakker og mulighet for tidlig pensjon. Næringslivet tar ikke noe som helst ansvar for fortsatt aktivisering av de ressurser denne gruppe representerer. Samtidig har det hersket en alminnelig innstilling om at pensjonstiden er til for at man skal kunne hvile ut etter en lang yrkeskarriere og få det ut av denne tiden med fritidsaktiviteter, kos og hygge som er mulig. Inngrodde innstillinger kan være tunge å vende.

Overskriften til dette innlegg er et sitat fra daværende statssekretær, Astrid Nøklebye Heiberg, under et av Seniorsaken Østfold sine temamøter i fjor.

Før var det slik at mange 60-åringer var fysisk utslitt etter mange år i fysisk belastende arbeid. De kunne se frem til å gå av med pensjon som 70-åringer og forvente en levealder på 80. For disse var det naturlig, og fortjent, først og fremst å kunne hvile og kose seg i sine pensjonistår.

Det finnes fortsatt yrker som er svært belastende. Det er likevel slik at de fleste 60-åringene i dag, som kan forvente en levealder på 90, er mindre preget av fysisk slitasje enn før. En stor del av disse vil fortsatt være fullt arbeidsføre i mange år. Således representerer de en ressurs som i større grad bør kunne bidra til verdiskapningen i samfunnet og lette presset på vårt velferdssystem.

Dette er spørsmål som tidligere statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, nå seniorrådgiver i Høyre, er sterkt engasjert i. Hun kommer til vårt åpne møte i +huset i Holmen Eldresenter torsdag 6. oktober. Hun vil blant annet snakke om «Flere år – flere muligheter.»

Gled dere!

Med vennlig hilsen

Seniorsaken Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

Tlf                91149778

E-post            fajohnsbr@hotmail.com

Hjemmeside   www.ostfold.seniorsaken.no

HJEMMESIDEN OPPDATERES HVER MANDAG

GI DIN GRASROTANDEL TIL SENIORSAKEN ØSTFOLD

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …