Referat fra styremøte i Seniorsaken Østfold avholdt 25. mai 2016 på Tune Bibliotek

Til stede: Finn Åsmund, Arne, Bjørg, Egil, Øivind og Per-Arne

Finn Åsmund ønsket velkommen og henviste til dagens agenda.

TRYGDEOPPGJØRET

Åsmund henviste til BA5 og Christins referat og protokoll fra møtet med vår motpart (staten) hvilket ikke var noen lystig lesning. Avkortning av pensjonstillegget med 0,75% opprettholdes. For øvrig bra referat fra Christin.

REGNSKAP/ØKONOMI

Per-Arne orienterte om vår økonomi som er tilfredsstillende.

Møte med Civitan

Åsmund orienterte om sitt møte med Fredrikstad Civitan. Han var invitert for å gi en orientering om Seniorsaken og vår virksomhet. Dette ble godt mottatt og vi har knyttet noen forbindelser.

E-POSTKAMPANJEN

Åsmund orienterte om vår innsats lokalt. Vi har hentet inn 165 nye epostadresser og har nå i alt 390 adresser. Vi har nå adresser til nesten halvparten av medlemmene. Dette gir oss vesentlig bedre kommunikasjonsmuligheter samtidig som vi sparer utgifter til porto  og SMS.

GRASROTANDELEN

Her fremkom det at potensialet er stort i det 45 % av alle «spillere» i Norge IKKE har gitt sin «andel» til noen forening eller klubb. Vi anmoder våre medlemmer om å gi oss sin grasrotandel både via mail og vår hjemmeside.

HJEMMESIDEN/BESØKSFREKVENS/BRUKERVEILEDNING

Arne orienterte om den nye brukerveiledningsmalen som synes lettfattelig og brukervennlig. Vi har fått mye «skryt» av siden og at den jevnlig blir oppdatert er viktig for medlemmene. Det er en god økning av personer som taster inn på siden. Vårt mål er 30 000 «tilslag» (besøkende på siden) i gjennomsnitt på årsbasis.

NORGESRABATTKORTET

Åsmund orienterte om tilbudet, men dette synes ikke å være aktuelt for oss.

TEMAMØTE 1. JUNI

Dette blir sesongavslutning på Gleng, hvor Åsmund vil fortelle litt om vår virksomhet, hva som vil skje fremover samt vår overgang fra lokallag til fylkeslag. Dessuten får vi underholdning av Øistein og hans venn med trekkspill. Ellers vanlig opplegg med kaffe/vafler/kringle og utlodding.

EVENTUELT

Øivind orienterte om sin innkalling til Eldrerådet.

Sekr.

Tilbake …

Se alle nyheter …