Sammen er vi sterke!

Men det er jo nettopp det vi pensjonister ikke er. Vi står nemlig ikke samlet og vet knapt om hverandre, langt mindre kjenner vi hverandre.

Vi er snart 900.000 pensjonister her i landet. Det er en svært fragmentert forsamling. Det finnes trolig godt over 2.000 pensjonistforeninger. Noen få av de største har drøftingsrett med myndighetene i spørsmål som vedrører pensjonistene og har en viss innflytelse. De øvrige er stort sett mindre foreninger med ringe eller ingen politiske ambisjoner og heller ikke noen politisk innflytelse. Bare 30% av pensjonistene er medlem av en pensjonistforening.

Hver gang de pensjonistforeningene som har drøftingsrett, slipper til med sine argumenter, hører myndighetene høflig etter, tar argumentene til etterretning og iverksetter inntektsberøvende særtiltak overfor pensjonistene etter eget forgodtbefinnende.

Gjennom flere år er det gjennomført en rekke inntektsberøvende tiltak overfor pensjonistene. Vi vil bare nevne:  reduksjon av årlige regulering av pensjonene med 0,75% – samordning av ektefellepensjoner med reduksjon av grunnbeløp – fortsatt betaling av pensjonspremie etter at full pensjon er opptjent.

Det må forstås at dette er en igangværende prosess. Presset mot pensjonistenes opparbeidede rettigheter kommer bare til å fortsette. Nye særtiltak vil komme!

Skal pensjonistene kunne stå opp mot myndighetenes absolutte makt, må de samordne sine interesser slik at de vil representere en motmakt som myndighetene ikke kan ignorere.

I vår ende av denne problematikken kan vi tenke oss å ta initiativ til at pensjonistforeningene i Østfold – det finnes sikkert over 50 – blir kjent for hverandre og får kunnskap om hverandres virksomheter.  Det vil kunne være en begynnelse!

Vi har en hjemmeside som vi driver som en ukeavis – oppdateringer hver mandag.

Vårt bidrag til å få i gang prosessen vil være å hente inn informasjon fra alle deler av Østfold om virksomhetene til aktører som arbeider med spørsmål som vedrører pensjonistene. Aktuelt stoff vil bli lagt ut på hjemmesiden.
I dag har vi lagt ut to slike innlegg, «Foreningsnytt fra Moss» og «Foreningsnytt fra Hølen og Såner». Eksempler på hvordan vi kan få ut informasjoner som gjør det mulig å bli kjent med hverandre og hverandres aktiviteter.

Vi vil samtidig invitere alle pensjonister og pensjonistforeninger i Østfold om å komme med nyhetstips eller skrive innlegg som vi kan ta inn på hjemmesiden.

Spennende!

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…