Seniorboliger Moss

Det er en økende bevissthet ettersom man blir eldre, om å sikre seg en bolig og en boligform som det går an å bo bekvemt og trygt i som gammel. Det er utviklet forskjellige konsepter for Seniorboliger. De har gjerne det til felles at det er «lettstelte boliger med livsløpsstandard, i et boligfellesskap, tilrettelagt med fellesarealer og tilgang til helsetjenester og andre servicetilbud.»

Seniorsaken følger utviklingen av konsepter Seniorboliger nøye for om mulig å påvirke løsninger slik at det som bygges i størst mulig grad balanserer seniorenes og lokalsamfunnets behov. Seniorsaken Østfold har hatt seniorboliger oppe som tema på et par av foreningens møter, senest 3. november. Vi har med interesse lest en artikkel i Østfoldavisen nr. 11, uke 46, om et botilbud for eldre i Moss. Vi gjengir nedenfor et par avsnitt av artikkelen:

«Attraktivt botilbud for eldre i Moss.

Solitun heter stedet, og det befinner seg i Moss. Her har eldre som ikke er pleietrengende en enestående mulighet til bofellesskap med andre pensjonister med god helse, som også klarer seg selv.

22 leiligheter

Totalt er det 22 leiligheter, og de er fra 22 til 39 kvadratmeter. Det er privat og eies og drives av foreningen «Hjem for eldre» i Moss. Du finner Solitun, like ved Melløsparken og Melløs stadion.

-Helt til slutt er det viktig for meg å nevne at alle beboerne får hjemmesykepleie, som om de bor hjemme, da gjennomsnittsalderen kan være relativt høy. Det er selvsagt alarm, på samtlige rom, som går til alarmsentralen også etter kl. 1600. Mange har i tillegg alarmen på seg som går til hjemmesykepleien.

-Hjemmet administreres av et styre som jobber gratis, avslutter daglig leder Laila Andersen»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…