Seniorer vil tilbake til Stortinget!

De eldres manglende deltagelse i styrende organer er et demokratisk problem. Når det går mot pensjonsalder så stiller de ikke lenger opp til deltagelse i offentlig virksomhet som styreverv, kommunale verv, Storting og regjering, reserverer seg fra å ta tillitsverv, og ser heller i retning av sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter.

På Stortinget er det for tiden bare 4 representanter over 65 år! Samtidig er vi snart 900.000 pensjonister – hvorav flesteparten ikke deltar i noen offentlig virksomhet. Dette er nesten 20% av Norges befolkning. Det innebærer at 30 – 40 åringer ut fra sine forutsetninger er med å legge premissene for de eldre uten at de kan ha fullt kjennskap til de disses forutsetninger.

For å endre på dette misforhold må det holdningsendringer til. De eldre må bli møtt med forventninger om at de fortsatt skal bidra i det offentlige etter evne. Samtidig må de politiske partiene sørge for at de får eldre med på sine valglister.

Vi registrerer med interesse at to av våre absolutte seniorpolitikere, Astrid Nøklebye Heiberg (80) og Carl I. Hagen (72) vil tilbake til Stortinget. De blir å finne på henholdsvis Høyres og Fremskrittspartiets valglister for Stortingsvalget 2017. 2 nye Seniorrepresentanter på Stortinget monner ikke meget, men kan være en begynnelse! Eksemplets makt gjelder fortsatt

Kampen mot enhver form for aldersdiskriminering er en fanesak for Seniorsaken. Det er derfor med interesse ser at dette også er en hovedsak for Carl I. Hagen. Vi klipper følgende fra ABC-nyheter 16. november:

«Fremhever Seniorsaken

Til Dagens Næringsliv sier Hagen at han vil ha slutt på aldersdiskrimineringen i Norge.

-Jeg har lenge ment at vi ikke verdsetter seniorene i Norge godt nok. Jeg har drevet med seniorpolitikk lenge og ser blant annet at folk ikke lenger kan være legdommer når de fyller 70.

Og i motsetning til USA må høyesterettsdommerne i Norge gå av for aldersgrensen. Jeg har lenge kjempet for å bli kvitt aldersgrensene, sier Hagen til avisen»

Så kan vi se at Seniorsaken ikke er alene om å kjempe mot aldersdiskriminering i Norge. Det er å håpe at vi får flere med oss etter hvert

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…