SENIORSAKEN – I går – i dag – i morgen.

Pensjonistene må på offensiven!

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg torsdag 1. desember. Foredragsholdere denne gang var generalsekretær Knut Christian Høvik og kommunikasjonssjef Christin Engelstad i Seniorsaken.

Formålet var å gi møtedeltagerne et innblikk i hvordan Seniorsaken arbeider og hvilke utfordringer Seniorsaken og andre senior- og pensjonistforeninger står overfor.

I sitt innledende innlegg redegjorde Knut Chr. Høvik for den dialog med regjeringen som nå starter vedrørende budsjettet for 2018. Litt av et paradoks med tanke på den budsjettkrise for 2017 vi sitter midt oppe i. Seniorsakens mål er å påvirke de prosesser som ender opp i beslutninger om forhold som vedrører pensjonistene.

Christin Engelstad fortalte om Seniorsakens tilblivelse. Kjendiser med Rolv Wesenlund i spissen, var opprørte over diskriminering eldre ble utsatt for. De stiftet Seniorsaken 1.mai 2002.  De fikk enorm oppmerksomhet og snart en tilslutning av 50.000 tilhengere.

Etter hvert trakk frontfigurene seg tilbake, lokallag ble opprettet og folkebevegelsen ble en forening. I likhet med det mange foreninger opplever, har Seniorsaken de senere år hatt et betydelig medlemsfrafall. Her ligger en av Seniorsakens største utfordringer i dag!

Foreningens hovedformål er å arbeide for seniorenes økonomi, å bekjempe enhver diskriminering av eldre, å øke eldres innflytelse i politikk, samfunn og yrkesliv samt å sikre eldre gode helsetjenester og verdig omsorg. Strategien i forhold til myndighetene er å være en positiv og konstruktiv medspiller for å påvirke prosesser og beslutninger som vedrører de eldre. Dette har gitt og gir resultater!

Men det er dessverre bare små trefninger man vinner. De store slagene vinner myndighetene- hver eneste gang! Slik er det fordi myndighetene alene sitter med all makt!

900.000 pensjonister i Norge skulle kunne utgjøre en motmakt som myndighetene ikke kunne ignorere. Men slik er det ikke. Massen er fragmentert, de fleste av pensjonistene deltar ikke i noen form for politisk virksomhet, bare 30% er tilsluttet en pensjonistforening, de aller fleste pensjonistforeninger har kun sosiale formål, en håndfull av de aller største pensjonist-organisasjonene har drøftingsrett med myndighetene – men ingen forhandlingsrett.

Pensjonistenes opparbeidede rettigheter er under kontinuerlig press. Ved hvert eneste budsjettoppgjør blir pensjonistene en salderingspost, og må bite i seg tiltak som reduserer deres økonomi! Dette kommer til å fortsette om ikke pensjonistene og deres foreninger samordner sine interesser og står opp imot myndighetene med en stemme.

Maktforholdene må endres!

Vårt samfunn er under akselererende digitalisering. Seniorsaken er opptatt av at digitale løsninger skjer på en omsorgsfull måte, slik at «ikke-digitale» eldre ikke settes utenfor. Dette er ikke noen få mennesker, men sikkert nær 20 – 30 % av Norges befolkning.

Vi opplever likevel stadig at det innføres endringer hvor det ikke tas hensyn til disse, sist er tilbaketrekning av postsendte kvitteringer for utbetaling av trygd. Det er sikkert flere grunner til at dette kan skje. En åpenbar grunn er at det er 35-åringer som utarbeider løsninger ut fra sine egne forutsetninger – uten at de er nærheten av å være bevisst om at de eldre kan ha helt andre forutsetninger!

Når kommer den første digitale endring som er til fordel for pensjonistene?

Seniorsaken og andre senior- og pensjonistforeninger har nok av store utfordringer å ta tak i.

I første rekke å få engasjert en større del av pensjonistene, få en større andel av pensjonistene inn som medlemmer i sine foreninger og å samordne pensjonistenes interesser for å kunne stå samlet opp mot myndighetene!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD vil ha sitt neste temamøte i Glenghuset i Sarpsborg, onsdag 4. januar kl. 1200. Temaet denne gang blir demens. Det er et åpent møte. Ta gjerne med venner og bekjente. Alle er hjertelig velkommen.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…