Seniorsaken Østfold deltar i spennende forskningsprosjekt!

Tidligere var det slik at utdannelse var noe man gjorde unna i sine yngre dager. Ferdig med utdannelse og så var man utlært! Vi opplever at dette ikke rekker lenger.

Forutsetningene omkring oss endrer seg i stadig hurtigere tempo. Om man skal henge med, og ikke bli «kjørt av lasset», er det nødvendig å tilegne seg den kunnskap og de ferdigheter som nye forutsetninger krever.

Utvikling av nye digitale løsninger er en sak som får betydelig oppmerksomhet og som stiller krav til de aller fleste av oss. Seniorsaken har vært spesielt opptatt av de eldre som ikke har digitale kunnskaper og ferdigheter. Foreningen arbeider for en omsorgsfull omlegging som tar hensyn til denne gruppen.

Foto: moss-avis.no
Professor Erik Arntzen og doktorstipendiat Annette Brogård Antonsen fra Høyskolen i Oslo og Akershus Foto: moss-avis.no

Det er derfor naturlig at Seniorsaken Østfold har takket ja til å delta i dette spennende forskningsprosjektet.  En del av oppgaven vil være å teste ut den evnen godt voksne mennesker (70+) har til å tilegne seg ny kunnskap.

Denne del av forskningsprosjektet drives av professor Erik Arntzen og doktorstipendiat Annette Brogård Antonsen fra Høyskolen i Oslo og Akershus.

Forsøkspersonene kommer til å arbeide med oppgaver presentert på en dataskjerm. Det vil ikke være nødvendig med datakunnskap- eller ferdigheter. Datainnsamling for denne delen kan være avsluttet innen august måned i år.

Seniorsaken er spent på hva som kommer ut av denne undersøkelsen. Vi vil tro den vil gi interessant kunnskap om de eldres læreevne og om deres motivasjon for læring. Skulle tro det er en sammenheng- to sider av samme sak?

Se alle nyheter …