Seniorsaken Østfold gratulerer 90–års jubileum

Vi gratulerer Knut Alfred Edquist med 90-årsdagen onsdag  den 13. d.m.

Edquist er en av veteranene i Seniorsaken og har vært medlem siden 04.07.2002.

Vi takker for tiden som medlem og ønsker lykke til med jubileumsdagen

 

Med vennlig hilsen

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

Tilbake…