Seniorsaken Østfold intervjuet av NRK – radio: Er eldre bilister en fare for seg selv og andre?

Seniorsaken Østfold ved leder Finn Åsmund Johnsbråten ble intervjuet av NRK onsdag den 8. juni. Intervjuet ble gjengitt på nyhetssendingene til Østlandssendingen torsdag den 9. Foranledningen var alvorlige ulykker som skjer i påkjøringsrampene til E6 hvor det stadig hender at folk kjører i feil retning med alvorlige konsekvenser. Det har vært dødsulykker og ulykker med betydelige personskader. Eldre sjåfører kan være overrepresentert i slike ulykker.

Resultater fra undersøkelser om eldres kjøreferdigheter spriker og er ikke entydige.

Statens vegvesen undersøker nå alle påkjøringsramper for å forsikre seg om at skiltingen er god nok. Det er nå introdusert skilter som skal hindre at folk som har kjørt feil, blir stoppet før de kommer inn på hovedveien i feil retning – «STOPP – SNU!». Dette er nødvendige tiltak som kan redusere antall ulykker, men det løser neppe alle problemer.

Majoriteten av de eldre har trolig opprettholdt sine kjøreferdigheter. Samtidig kan eldre likevel være overrepresentert i forskjellige ulykker. Dette kan skyldes flere forhold. Man kan like det eller ikke, men det er en realitet at alderssvekkelse før eller senere gjør at man ikke lenger er skikket til å kjøre bil. Det kan være at eldre ikke greier å holde oppmerksomheten konstant, og det kan hende at de har problem med å lese skilt og annen trafikkinformasjon hurtig nok og at de lar seg forvirre av dette. Dagens trafikkbilde krever ikke bare at man greier å holde oversikt, men at man reagerer riktig og raskt nok. Reaksjonsevne kan være kritisk.

Det påhviler fastlegene et stort ansvar for å klarlegge hvorvidt eldre sjåfører av helsemessige grunner fortsatt er kompetente til å kjøre bil. Det er neppe noen hyggelig oppgave å meddele sine pasienter at de ikke lenger får den nødvendige legeattest. Det er et åpent spørsmål om legene har tilstrekkelige objektive og relevante målemetoder. Undersøkelser viser at fastleger sender 8 av 10 risikoførere tilbake i trafikken!

Det er nødvendig at den enkelte selv vurderer sin egen situasjon og skikkethet til å kjøre bil. En gang kan man måtte parkere bilen for godt! Det må være riktig å være mentalt forberedt på dette. Privatbilen er et særdeles effektivt transportmiddel, men overgangen til en tilværelse uten bil behøver ikke bli så vanskelig. Fortvil ikke! Kollektivtilbudene bygges stadig ut, frekvensen øker og prisene er moderate – i alle fall hvis man sammenligner med egen bil.

Det koster minimum 10 – 20.000 kr. i året å ha egen bil, selv om man ikke en gang skulle hatt den ute av garasjen i løpet av året. Man kan kjøre mye buss og taxi for de pengene!

Se alle nyheter …