Er du positiv, aktiv og engasjert - bli medlem av Seniorsaken!

Seniorsaken Østfold utvikler hjemmesiden!

Etter et suksessrikt første år med ca. 9000 besøkende, vil SENIORSAKEN Østfold utvikle hjemmesiden, så den blir enda bedre og mer leseverdig. Mer aktuell informasjon skal friste flere til å besøke oss på hjemmesiden!

Siden vil nå bli oppdatert hver mandag og det blir faste spalter med nyheter som f.eks. «Uken som gikk» – Nytt fra BA5 (Bygdøy Allé 5 – Seniorsaken sentralt), Seniorsaken gratulerer (med 60, 70, 80, 90 og 100 år) og tips fra leserne. Det vil komme nyheter om våre hjertesaker innen helse, omsorg, seniorøkonomi, alders- og arbeisdiskriminering og seniorboliger.

Så vil vi ha inn referater fra alle styremøter slik at våre medlemmer og andre kan se hvilke saker styret arbeider med.

Vi tar sikte på å etablere lokale kontakter, slik at vi kan sikre oss aktuelt nyhetsstoff til hjemmesiden fra alle deler av fylket

Vi vil gjerne ha tips fra våre lesere om små og store hendelser. Det kan være så enkelt som det ringes inn til leder eller redaktør om ting som skjer eller det sendes inn skrevne leserinnlegg med meninger og kommentarer. Vi tar også gjerne imot bilder av både jubilanter og ting som skjer, det eneste som da kreves er at vi får beskjed om hvem som har tatt bildet og hva bildet viser.

Tips og innlegg kan ringes/sendes til:

Finn Åsmund Johnsbråten, tlf. 911 49 778 eller e-post: fajohnsbr@hotmail.com

Arne Vestergaard Larsen, tlf. 917 48 695 eller e-post: vestlars@gmail.com.

Vi har en god hjemmeside, men alle ting kan forbedres. Vi gjør nå noen grep som vi ser på som begynnelsen på en utviklingsprosess. Vi tar med takk imot kommentarer fra våre besøkende om hva som er bra og hva som kan bli bedre!

Tilbake…