Bytte bank Foto Dinside.no

Skiftet bank – opplevde at 68 år som kunde ikke betydde noe!

Bankvesenet i Norge er under omstilling. Den delvis statseide, dominerende banken i Norge, DNB, jager ustoppelig etter nye digitale løsninger. Disse gjennomføres i et hurtig tempo som på langt nær alle kunder henger med på. Andre banker dilter etter!

Kontanter forsvinner fra bankene, veksling av valuta tilbys ikke lenger, filialer legges ned og minibanker trekkes inn. Så kommer det i stedet løsninger som bank i butikk, men det er mange som ikke opplever dette som fullgode løsninger.

Det som også skjer er en holdningsendring. Tidligere var det slik at kundekontakt var viktig.

Uttrykket «kunden er konge» hadde full gyldighet. Det oppleves ikke slik lenger. Når DnB legger ned sine filialer med begrunnelse for at filialene ikke lenger blir besøkt, så kan de ha seg selv å takke for dette.  Banken har med sine lite kundevennlige løsninger og arrogante holdninger jaget kundene ut av sine lokaler.

Tidligere var det slik at lojalitet overfor banken var av avgjørende betydning. Var du lojal og opprettholdt ditt kundeforhold år etter år, så ville banken stille opp for deg den dag du måtte trenge den!

Slik er det åpenbart ikke lenger!

En kunde i DNB i Fredrikstad fikk oppleve dette. Da hun trengte et lån til ombygging av sitt hus, fikk hun oppleve at det ikke var så lett å få lån i banken – 68 års kundeforhold uten betalingsanmerkninger ble ikke tillagt noen betydning.

Kunden gjorde det hun kanskje burde ha gjort for flere år siden. Hun skiftet bank og opplevde en imøtekommenhet som hun ikke ble møtt med i DNB. Lånet er på plass og et nytt kundeforhold er etablert.

Mottoet må være – er du ikke fornøyd med din bank, ikke nøl, skift bank! Det finnes fortsatt banker som ikke dilter etter DNB i ett og alt og som fortsatt har kunden i høysetet.

Det er å håpe at andre banker kjenner sin besøkelsestid og fyller de tomrom DNB etterlater seg. Kan det hende at nye filialer etableres der DNB har lagt ned sine?

Se også artikkelen i Seniorsaken.no av Christin Engelstad.

Tilbake…