Skjev mediedekning – Grunn til selvransakelse for Fredrikstad Blad?

Seniorsaken Østfold bragte i et nylig innlegg inn spørsmålet om hva som var ideen som lå til grunn for stiftelsen av FFK og hva FFK er i dag? I forlengelse av dette innlegget finner vi behov for å rette søkelyset mot mediedekningen.

Slik vi opplever det, får førstelaget til FFK praktisk talt all oppmerksomhet og de aldersbestemte lag nesten ingen. Det kan være mulig at vi tar feil. Dette kan Fredrikstad Blad i så fall bringe på det rene. Bladet kan for en gitt periode registrere antall spaltemillimeter som er kommet førstelaget til gode og tilsvarende for de aldersbestemte lag.

Når tid fikk vi sist nyheter om FFK sitt juniorlag? Når tid fikk vi sist se en lagoppstilling som viser hvem som spiller på dette laget. Når tid fikk vi sist resultater og referater fra lagets kamper? Den 20. juli fikk vi for en gangs skyld se en omtale av en av juniorspillerne i avisen. Vi kan ikke huske når tid det hendte sist!

Spørsmålet om mediedekning kan også stilles for alle yngre, aldersbestemte lag.

Det kan ikke være riktig at de 11 på toppen av foreningspyramiden skal få nesten all oppmerksomhet. Tenk hvilken betydning det ville ha for de som spiller på de aldersbestemte lag, jevnlig å få omtale og bilder i lokalavisen. Tenk hvilken status dette ville gi spillerne og hva dette ville ha å bety for etterveksten i Fredrikstad. Tenk også hvilken betydning dette ville ha for det frivillige hjelpeapparatet – hæren av foreldre, besteforeldre, onkler og tanter. De ville nok oppleve en enda større stolthet over sine «lovende», og en tilfredsstillelse over å få oppmerksomhet og opplevelse for at den jobben de gjør blir verdsatt.

For Fredrikstad Blad skulle det vel også være av betydning at de aller fleste av de som er omtalt i avsnittene ovenfor, er lesere av avisen.

I vårt forrige innlegg «FFK- HVA VAR IDEEN?» omtalte vi behovet for en sammenhengende rød tråd fra de yngste aldersbestemte lag til førstelaget. En balansert mediedekning kan bidra til realisering av dette. Det er vårt beskjedne håp at vi har gitt Fredrikstad Blad en impuls til å vurdere hvorvidt avisens dekning av den omtalte virksomheten er skjev eller rimelig balansert.

SENIORSAKEN Østfold har eldreomsorg, pensjoner, trygd, seniorers rettigheter i arbeidslivet, aldersdiskriminering o.l. som primære arbeidsområder, men vi engasjerer oss også i lokale, samfunnsaktuelle spørsmål. De spørsmål vi har tatt opp i vårt forrige og dette innlegg, kommer i denne kategorien.

Med vennlig hilsen

Leder SENIORSAKEN Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …