Arne V. Larsen

Smått eller stort fra hele Østfold – Hjemmesideredaktøren har ordet!

Hjemmesiden vår er vårt viktigste medium når det gjelder å formidle informasjon og kommunisere med våre medlemmer og andre. Vi vil gjerne være formidler av nyheter fra de forskjellige deler av Østfold fylke. Vi har den ubeskjedne ambisjon at vi skal være best i Østfold på nyheter som vedrører seniorer og pensjonister.

Vi henter nyheter gjennom media som radio, aviser, internett og informasjon som vi kommer over i forskjellige sammenhenger. Østfold er et vidstrakt fylke og vi greier ikke å være til sted over alt. Derfor er vi interessert i å få nyheter og annen informasjon fra folk i alle deler av fylket. Det vi er interessert i, er lokale hendelser helst innenfor områder som gjelder seniorer og pensjonister som helse, omsorg, trygd og seniorøkonomi.

Vi er takknemlig for alle tips vi kan få fra medlemmer og andre rundt omkring i Østfold. Er det noen som ønsker å skrive, så send gjerne en epost til undertegnede, vestlars@gmail.com eller ring 917 48 695. «Smått eller stort» – det meste kan ha interesse!

Samtidig minner vi om at vi søker medlemmer som kan være våre lokalkontakter – våre øyne og ører i de forskjellige kroker og kriker av fylket. Finnes det noen som vil skrive litt, så er det naturligvis velkomment.

Vi har allerede etablert lokalkontakt i Moss. Han heter Tom Eirik Thomassen og er omtalt på vår hjemmeside under rubrikken «styret». Det vi nå først og fremst ønsker, er å få etablert lokalkontakter i Indre Østfold, Halden og Hvaler. Så er det noen som føler seg kallet, så ta kontakt!

Vi oppdaterer vår hjemmeside hver mandag –  følg med!

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …