eplehagen-bofellesskap

Søknader glemt i ett år!

Søknader om plass i bofellesskap i Sarpsborg kommune har ligget urørt i ett år. Det ble nylig oppdaget at 46 søknader ikke er besvart og at søker eller pårørende ikke har fått noe svar, til og med etter flere purringer. Leder for komité for tjenesteutvikling Elise Bjørnebekk-Waagen AP sier til Sarpsborg Arbeiderblad 11. mai, at saken er svært kritikkverdig.

Helsesjef Øivind Werner Johansen beklager på det sterkeste det som har skjedd og lover at alle søknader skal være behandlet innen 20. mai og at det skal sendes ut svar omgående. Det er dermed ikke sagt at alle søknader vil bli innvilget, da det er mange flere søkere enn det er plasser.

En av de som er berørt av denne forglemmelsen er Frp-politiker Stein Erik Westlie. Han sier til Sarpsborg Arbeiderblad 14. mai, at han som pårørende til en av søkerne, tok kontakt med kommunen både i juli og oktober i fjor, men først nå i mai ble det fortgang i saken.

Det er viktig at det ikke legges lokk på saker når rutinene svikter. Alle slike saker bør besvares innen maksimal tre uke, det er tross alt menneskers helse og nødvendige omsorg det er snakk om.

Les alle nyheter …

Tilbake …