Grasrotandelen

Stor oppmerksomhet om Grasrotandelen!

Vi har sakset fra Byavisa Fredrikstad av 18. mai.:

«Grasrotmidler i Fredrikstad»

“Lag og foreninger i Fredrikstad har fått utbetalt litt over kr. 3.300.000 kroner i grasrotmidler fra Norsk Tipping så langt i år. Det er rundt 21000 personer som har registrert seg som givere til disse mottagerne. Det ble til sammen generert 145 millioner gjennom ordningen i løpet av årets fire første måneder i Norge.

Innlegget gjelder bare det som er skjedd i Fredrikstad og viser med all mulig tydelighet at det er meget å hente i grasrotmidler. Dette er grunnen til at vi satser på å få inn grasrotmidler til Seniorsaken Østfold og foreningens virksomhet – vi må utnytte de muligheter som er gitt oss!

Vi gjør direkte henvendelser til våre medlemmer for å motivere disse til å støtte sin forening ved å gi sin grasrotandel til oss. Vi tar naturligvis gjerne mot grasrotandeler fra andre som vil støtte oss.

Seniorsaken Østfold tar mot alle grasrotandeler med takk, og takker spesielt for de vil allerede har fått!”

Les alle nyheter …

Tilbake …