Storbedriftene nedbemanner fortsatt

– uhemmet bruk av sluttpakker!

Vi er i en periode hvor en rekke storbedrifter nedbemanner. I Aftenposten onsdag 21. september nevnes Norske Shell som ikke kom i mål med sin første runde med sluttpakker. De går nå en ny runde med tilbud om sluttpakker til alle som de ikke vil ha jobb til lenger. Helikopterselskapet CHC Helikopter Service må kutte i staben nok en gang. Inntil 120 ansatte vil miste jobben. Det er ikke sagt noe om sluttpakker i denne forbindelse, men vi skulle tro det er en nærliggende mulighet.

Sluttpakker tilbys ansatte i forskjellige aldersgrupper, men så langt har sluttpakker i første rekke blitt tilbud de eldste. Det hevdes fra arbeidsgiverhold at sluttpakker ikke blir opplevd som noe press mot denne gruppen. Dette står ikke til troverdighet!

De eldste blir offer for bedriftenes valg mellom ny kunnskap og erfaring. NHO kvitter seg med 50 over 60 år ved sluttpakker og ansetter samtidig 25 yngre!

De som blir «skviset» ut ved hjelp av sluttpakker utgjør en gruppe med erfaring og kompetanse som ikke skulle få ligge ubenyttet. Likevel er det nok slik at majoriteten av de som går av med sluttpakke, ikke kommer i arbeid igjen. Er det noen som er tildelt ansvar for å reaktivere arbeidsføre i denne gruppen!

Eldrebølgen vi står foran, innebærer et betydelig press på vårt velferdssystem. For at dette skal være bærekraftig må flere stå i arbeid lenger, bidra i verdiskapningen og yte sine skjerv i velferdskassen i stedet for å belaste den.

Temamøte 6. oktober

astrid-noklebye-heiberg-1Nestoren blant norske seniorpolitikere, Astrid Nøklebye Heiberg, arbeidet i sine år som statssekretær med disse spørsmål.  Ved fylte 80 år sluttet hun som statssekretær og begynte som seniorrådgiver i Høyre. Hun vil under vårt temamøte torsdag 6. oktober på Holmen Eldresenter i Fredrikstad redegjøre for sitt arbeid under tittelen:

«Flere år – flere muligheter»

Tittelen indikerer at det er en utfordring i å få opinionen til å se på gruppen av arbeidsføre eldre som en aktiverbar ressurs – ikke som parkert for godt.

Det må være et kjempestort dilemma at myndighetene peker ut en vei – flere i arbeid lenger – mens næringslivet går i stikk motsatt retning – fortsetter uhemmet nedbemanning ved hjelp av sluttpakker. Hvordan skal myndighetene få næringslivet til å spille på lag?

Vi skulle tro Astrid Nøkleby Heiberg vil gi uttrykk for sine synspunkter i denne forbindelse. Gå ikke glipp av et spennende temamøte. Velkommen til Holmen Eldresenter i Fredrikstad, torsdag 6. oktober kl. 1900. Kart, se nedenfor

Finn Åsmund Johnsbråten

holmen

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…