Styremøte referat 25. august.

Referat fra styremøte i Seniorsaken Østfold avholdt 26/8-16 kl. 12.00 på Tune Bibliotek

Til stede: Finn Åsmund, Arne; Egil, Øivind, Anne Lise, Bjørg og Per-Arne

Lederen ønsket velkommen til første møte etter sommerferien og gikk gjennom dagens agenda

HJEMMESIDEN

Åsmund supplert av Arne orienterte om hjemmesiden og dens utvikling. Denne er blitt godt mottatt og viser stadig økende besøkfrekvens. Det er viktig med nyhetsformidling av ymse slag hvor man også forsøker å fokusere på personer/personligheter. Hjemmesiden oppdateres hver mandag.

Man ber om aktuelle ting/temaer fra media o.l.. blir sendt inn til «redaksjonen»

GRASROTANDELEN

Åsmund orienterte om at det stadig «drypper inn» kroner fra Norsk Tipping, og vi minner våre medlemmer i brev og mail/sms at vi ønsker gjerne flere som støtter oss. Det koster jo bidragsyterne ingenting, men 5 % av spillebeløpet får foreningen fra Norsk Tipping. Åsmund har utarbeidet en appell/skriv til våre medlemmer om grasrotandelen som er sendt ut,

TEMAMØTE – TORSDAG 1. SEPTEMBER

Åsmund meddelte at det var den nye politistasjonssjefen Kjetil Lunde som ville kåsere om svindel og annen kriminalitet rettet mot eldre. Åsmund tar kontakt for å sikre seg at alt er i orden med foredragsholderen, etc.  Vi gikk deretter gjennom sjekklisten for dagen – hvem gjør hva etc.

Som innledning til møtet vil Åsmund – som leder – fortelle litt om Seniorsaken både om forhistorien og de fremtidige vyer.

Det må presiseres i innbydelsen og annonse at vi forsøker oss med ny møtedag (TORSDAGER)

REGNSKAP/ØKONOMI

Kasserer orienterte om lokallagets økonomi hvor det ikke var noen «store tall» ute og går, men vi greier oss rimelig bra da næring og tæring går i riktig rekkefølge.

Men vi har vel ikke akkurat midler til «å slå på stortromma». Det være seg foredragsholdere som forlanger flere tusen kroner eller musikk/underholdning til høye priser.

MEDLEMSSITUASJONEN

Vi har mistet en del medlemmer i de siste. 60 % av naturlig frafall (dødsfall). Og det er ikke lett å fylle opp igjen de tapte medlemmene. Det er selvfølgelig ingen trøst ved at frafall gjelder stort sett i mange store foreninger for tiden.

Vi har p.t. 748 medlemmer i Østfold

EVENTUELT

Lansering av det kontantløse samfunnet ble diskutert og vårt syn er at bankene burde ha kasse til å betjene sine kunder. – på en eller annen måte.

Dette er diskusjoner som også verserer som leserbrev etc. i media

Sekr.

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…