Sykehjemspasienter må dø alene så kommunene kan spare penger

Norsk sykepleierforbund har gjort en undersøkelse blant 4945 sykepleiere i norske sykehjem og hjemmesykepleien. Den er delvis gjengitt i Dagbladet.no mandag 22. august. Der kommer det fram at døende pasienter må dø alene på grunn av for liten bemanning. I tillegg gir for lav bemanning økt risiko for feilmedisinering og feilernæring.

Forrige uke kunne TV2 fortelle at halvparten av sykepleierne i sykehjem og hjemmesykepleien var usikre på om de ville fortsette i jobben.

Det er kommunene som har ansvaret for landets sykehjem og hjemmesykepleie, og det kan se ut som mange kommuner bevisst driver med underbemanning for å spare penger.

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…