Temamøte – Kriminalitet mot eldre!

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg torsdag den 1. september. Hovedtema denne gang var «Svindel og annen kriminalitet mot eldre». Foredragsholder var politistasjonssjef Kjetil Lunde.

Møtet ble åpnet ved at lederen orienterte om aktuelle saker i foreningen. Han understreket betydningen av at Seniorsaken nå har fått Marvin Wiseth som ny styreleder, en velkjent politiker og næringslivsmann, flerårig populær ordfører i Trondheim.

Kjetil Lunde åpnet sitt foredrag ved å fortelle om østfoldinnbyggernes generelle trygghetsopplevelse!

Det oppleves som trygt å bo i Østfold. Ni av ti østfoldinger sier de føler seg trygge der de bor. Samtidig sier like mange at politiet bidrar til å skape trygghet og at de opprettholder ro og orden. En del færre opplever at politiet evner å være til stede når det skjer noe.

Når det gjelder kriminalitet de eldre er spesielt utsatt for, har dette sammenheng med at de oppfattes som lite oppmerksomme, «lettlurte» og at de har færre handlingsmuligheter enn andre grupper.

Kriminalitet foregår som regel ved at kriminelle aktører oppsøker «ofre», enten hjemme, i institusjoner under påskudd av at de ønsker å hjelpe eller tilby tjenester, eller at de selv trenger hjelp.

Trenden de siste 5 år viser en betydelig reduksjon på ran mens omfanget av bedragerier har økt. Bedragerier på internett er økende, og en betydelig risiko for de som ikke er oppmerksomme og kritiske til tilbud om raske muligheter til «store» penger.

Kjetil Lunde ville ikke gi noen fasit på hvordan de eldre kan gardere seg, men kom likevel med noen råd:

Vær oppmerksom og kritisk i alle sammenhenger – Ikke la deg styre av snillhetsholdninger- Ikke gjør det lett for de kriminelle ved å la verdisaker ligge synbare  – Ikke slipp fremmede inn over din egen dørstokk – Responder aldri på tilbud på internett som synes for godt til å være sant – Beskytt pinkoden din  – Pass på lommeboka

Etter Kjetil Lundes engasjerende foredrag var det tid for spørsmål og svar. Dialogen viste at det var stor interesse for de temaer som var belyst. Stor takk til Kjetil Lunde for et utmerket foredrag og til tilhørerne for oppmerksomhet og for deres engasjement.

Neste møte i Seniorsaken Østfold finner sted på Holmen Eldresenter i Fredrikstad den 6.oktober. Foredragsholder er Astrid Nøklebye Heiberg. «Flere år – flere muligheter!»

Finn Åsmund Johnsbråten, Leder.

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…