Vår og logo

Uken som gikk – nytt fra BA5

Medlemsundersøkelse

StatestikkSist nevnte vi at vi holder på å utarbeide to medlemsundersøkelser. Den ene, som handler om eldres bruk eller ikke bruk, av nettbank er snart klar til utsendelse. Vi har fått god hjelp til å utforme undersøkelsen. For noen uker siden kom nemlig Sindre Haugan (25) inn i BA5. Han var i innspurten på masteroppgaven sin. Oppgaven er om eldre og nettbank! Og han ville bruke Seniorsaken som kunnskapsbank…

Det er fornøyelig å kunne fortelle omverden at Seniorsaken har fått en juniorkonsulent.

Medlemsverving

Knut Chr. jobber intenst med å skaffe et nytt vervingsselskap evt. reforhandle avtalen med Direct House. Vi håper dette snart er i orden så nye medlemmer strømmer inn.

Seniorenes fellesorganisasjon

SFMandag var det møte med Stig Klingstedt og oss i BA5. Stig er både leder i Ressursgruppen jus og økonomi og i Seniorenes fellesorganisasjon (SF).

SF er paraplyorganisasjon for Forsvarets seniorforbund, Avinor og Seniorsaken. Ved at SF nå har etablert egne hjemmesider og side på FaceBook har synergimulighetene blitt betraktelig større. Alle organisasjonene vil synliggjøre de andre på egne sider og innhold vi bli publisert på flere sider. Dermed blir nyheter og innholdskompetanse delt. Dette vil komme alle våre medlemmer til gode.

Drammen lokallag

Seniorsaken symbolTorsdag var det Eva som holdt fortet i BA5. Audhild, Knut Chr., Roar og jeg dro til Drammen for å være med på reetableringen av lokallaget. Det bør være godt grunnlag for lokale aktiviteter med 500 medlemmer i området. Det er Ole Bjørn Andersen, leder i Seniorsaken Asker, som har tatt hånd om prosessen. Og det ser lovende ut! Rundt 30 personer møtte opp, og flere skrev seg på liste for å påta seg tillitsverv.

Audhild holdt et innlegg om fremtidsfullmakt. Dette er et område svært få kjenner, men som det er viktig å sette seg inn i. Spørsmålene haglet! En dame ble til og med litt snurt siden Audhild ikke hadde mulighet til å hjelpe henne umiddelbart.  Vil du ha hjelp til å sette opp fremtidsfullmakt ringer du BA5 for å bestille time hos en av advokatene våre.

Nyhetsbrev

I dag gikk neste nyhetsbrev til trykkeriet!

Det går både i post og på nett.

Tilbake…