Vårblomster

Uken som gikk – nytt fra BA5

Skjermbilde-2016-04-21-kl.-18.34.10-1 - Til bords med matministerenTil bords med matministeren

Mandag var det rundebordskonferanse i regi av Forbrukerrådet med 30 organisasjoner med kunnskap og interesse for matomsorg. Samarbeidet med Forbrukerrådet gir oss både tyngde og kompetanse i vårt arbeid for sunn og smaksrik mat for eldre.

Neste dag hadde jeg matminister Jon Georg Dale (Frp) til bords på sykehjemslunsj i anledning avspark for konkurransen «Gylne Måltidsøyeblikk 2016» på sykehjem. Han er den tredje matministeren som lover forbedringer i maten til de eldre og svakeste. Vi følger med og bidrar gjerne.

Anniken-Hauglie-341x512
Anniken-Hauglie

To møter med samme minister

Denne uken har det vært to møter med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Knut Chr. og Stig (leder i Ressursgruppe jus og økonomi) representerer Seniorsaken.

I forbindelse med fjorårets trygdeoppgjør forsikret daværende arbeidsminister, Robert Eriksson, en gjennomgang av prinsippene for den årlige reguleringen av pensjoner.

18. april informerte statsråd Hauglie om at det er ikke er mulig å endre prinsippene for underreguleringen med de utfordringene Norge står overfor. Dermed står ikke tidligere arbeidsminister Robert Erikssons forsikring om å komme med en skisse til endring av reguleringen av pensjonene ved fare for nedgang i kjøpekraft for pensjonistene ved lag.  Regjeringen Hauglie opprettholder akkurat samme system som tidligere. Forventningene til årets oppgjør er derfor ikke videre høye. Men Seniorsaken mener dagens økonomi i Norge ikke skal hindre et tilfredsstillende og rettferdig pensjonsoppgjør.
Neste møte er berammet 28. april. Drøftingene rundt trygdeoppgjøret er 18. og 19. mai.

Ikke uventet bruker Regjeringen budsjettet for 2017 til å balansere økonomien i Norge. Krisen i oljebransjen, en uventet høy tilstrømning av flyktninger, eskalerende kostnader i eldreomsorgen og gjennomført skattelette er også Regjeringens utgangspunkt for budsjettet 2017.

I møtet med arbeidsministeren 20. april la Seniorsaken frem følgende punkter som innspill til budsjettet 2017.

Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Seniorsaken mener det er på høy tid at alle som har behov for sykehjemsplass, får plass. Men vi ønsker en definisjon av hva en tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester innebærer. Vi frykter at de eldre selv må bære kostnadene for sin egen omsorg.

TannTannhelse, matomsorg og aktivitet

Disse tre punktene henger tett sammen med eldres livskvalitet. Dessverre er underernæring et stort problem både for hjemmeboende og sykehjemspasienter. Men mye kan gjøres. Vi har både kompetanse og vilje til å kjempe de eldres sak i denne sammenhengen.
Å satse på disse utfordringene helhetlig kan spare samfunnet for store summer i løpet av kort tid.

trygdeoppgjor-2015-365x512Underregulering

Seniorsaken setter underregulering av pensjoner høyt på agendaen slik det også ble gjort forrige året. Nedskrivning av pensjoner innebærer en reduksjon av pensjonene som øker kraftig over tid sammenlignet med lønnsutviklingen. Dette er et resultat av at beregningsgrunnlaget for hvert år starter på et lavere nivå. Pensjon for 2015 var derfor ca. 3,5 prosent lavere enn reallønnen. Dette gjelder de som har hatt pensjon fra 2011. Det er mye som tyder på at lav lønnsvekst vil bli et vedvarende fenomen i flere år. Det er derfor ekstra viktig at det arbeidet som ble igangsatt etter pensjonsreguleringen 2015, følges opp i år. Det er uakseptabelt at pensjonistene skal miste kjøpekraft det enkelte år og enda mer på lang sikt.

Omsorgsfull omlegging

Seniorsaken har introdusert dette begrepet som beskriver samfunnets holdninger til eldre. Vi mener offentlig sektor og andre institusjoner med stort samfunnsansvar må ivareta de eldre som ikke klarer å følge med i den digitale revolusjonen vi opplever i dag.

Politiattest

Denne uken kunne vi feire at vår kamp for politiattest i eldreomsorgen endelig blir kronet med seier!

RetssalSkrikende mangel på meddommere

Denne uken satte Stig alderismen i rettssystemet på agendaen. I Norge har vi en tradisjon om at alle skal dømmes, ikke bare av fagdommere, men også av likemenn eller meddommere. Bare i Oslo savnes det 400 mannlige meddommere i systemet! Men ingen over 70 år får påta seg oppgaven. Det betyr at vårt rettssystem vil ha problemer med å fungere etter det vi ser på som rettferdige prinsipper.

Stigs sak har blitt plukket opp i 55 medier, og du kan lese den i sin helhet på blogg.seniorsaken.no

NAVSlutt på utbetalingsmelding for pensjon i posten

20. april var det slutt på å få utbetalingsmelding for pensjonen i posten, men det var varslet en gradvis omlegging. Det vil si at borgere som aldri har registrert e-post eller mobilnummer på offentlig nettsted vil få informasjon som før. Men også mange eldre som er på nett har problemer med å manøvrere på offentlige og ukjente sider
Vi mener våre største statlige og samfunnsansvarlige institusjoner må forsikre seg om at mottakerne av deres tjenester er ivaretatt. Det uttalte vi også til Dagsavisen.

Tilbake…