Uken som gikk – Nytt fra Seniorsaken sentralt (BA5)

Hei alle!
Noen uker er rare på den måten at man ikke vet helt hva som har skjedd. Selv når den er over. Da er det godt å ha kalender i Outlook som forteller hvor man forhåpentligvis har bidratt og hva man har gjort.

Mandag var det styremøte uten Marvin. Han måtte melde pass av helsemessige årsaker. Derfor blir det nytt styremøte allerede i uken som kommer. Dere vil få referert fra både det som har vært og det som kommer.
Et gledelig resultat av økonomidiskusjonen på mandag er at vi vil utgi to nyhetsbrev på papir før året er omme. Det er bra! For selv om vi får stadig flere medlemmer på nett må vi skrive på papir for å nå de fleste.

Thomas var heller ikke til stede på styremøtet. Men hans grunn var nok av en langt mer festlig karakter. Vi mistenker at han feiret 80-årsdagen med å vandre i spanske fjell?

I uken som var startet Seniorsaken valget 2017. Vi sendte ut en resolusjon til alle partier der vi overhodet ikke la skjul på hva vi syns om seniorrepresentasjonen på Stortinget. Vi syns det er bra at det er åtte representanter under 29 år. Det tilfører tiltrengt nytenkning. Men vi reagerer skarpt på at det kun er fire over 65 år. Her går mye erfaring tapt.
Kun Krf har gitt tilbakemelding.
Vi jobber nå videre med å synligjøre vårt standpunkt inn i media, sosiale medier, hos samarbeidspartnere osv.

I anledning saken over kom Astrid Nøklebye Heibergs avsløring om at hun stiller til valg i 2017 ikke bare som en bombe. Det kom også som en gave. Hun vil bli et statistisk vidunderbarn.
Vi ber alle; fra de blåblå til de blodrøde å vurdere å gi sin stemme til Astrid. Fordi hun fortjener det ……. Fordi hun er gammel nok. Fordi hun representerer en viktig gruppe seniorer med store, verdifulle ressurser!

Onsdag var det bar-besøk i Seniorsakens regi. I anledning kåringen av årets hederssenior var det et formøte og intervju  med den utkårede med te og smørbrød. Seniorsakens hederssenior kåres hvert år i Oslo Rådhus på festarrangementet i kommunens regi på FNs eldredag 1. oktober.
Siden jeg er så utrolig dårlig til å holde på hemmeligheter vil jeg nok avsløre hvem hun er og hvorfor hun fortjener hederen før lørdag. Selv ble hun både glad og fortvilet. Hun hadde nemlig andre forpliktelser på eldredagen. Men hun har klart å få det til så hun kommer i Rådhuset. Huldra.

På frædan var det møte i Arbeids- og sosialdepartementet. Sammen med Seniorenes fellesorganisasjon og Forsvarets fellesforbund hadde vi invitert oss selv til statssekretær Thor Kleppen Sættem. Ønsket var å identifisere, og eventuelt foreslå flere muligheter for dialog og meningsutveksling utover de årlige trygdedrøftingene der premissene og utfallet ofte er gitt. Knut Chr. fortalte hvordan alle de fire seniororganisasjonene i Sverige har fellesmøter med den svenske eldreministeren fire ganger årlig. Ved et av tilfellene er også statsministeren til stede. Dette syns statssekretæren hørtes meget interessant ut!

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…