Stortinget Foto: LHL

Uken som gikk – Nytt fra Seniorsaken sentralt (BA5)

Ikke før har vi uttalt oss om det ene, så skal vi mene noe om det andre. Arbeids- og sosialdepartementet har invitert til møte om statsbudsjettet 2018! Kan vi bare kopiere det vi sa sist? Selvfølgelig skjer det både positive og negative endringer på vårt område. Og alle vet vel nå at blant våre toppsaker, som vi alltid tar med i all dialogen med politikerne enten de spør eller ei, er underreguleringen. Vi og alle de andre pensjonist- og seniororganisasjonene vil denne til livs!

Når jeg ser på vårt innspill til departementet i fjor refererte alle krav i eldreomsorgen til kravene våre fra 2015 og 2016. Må passe på å endre dato på årets dokument….

I budsjettet for 2017 trakk vi frem tannhelse hos eldre. Den er så forsømt at mange blir underernært. Noen fagfolk setter situasjonen på spissen, og sier at gebiss kunne vært en mer hygienisk og bedre løsning enn egne tenner for mange. Våre egne spesialister i Ressursgruppen helse og omsorg jobber nå sammen med andre miljøer for å avdekke situasjonen, gi skyts og forslag til løsninger så vi kan gjøre mye mer enn å stille krav i budsjettet.

I vår egen valgkamp i forbindelse med Stortingsvalget 2017 står kravet om å gi seniorer makt og innflytelse i politikken øverst på programmet. Aud Kvalbein, som sitter i vårt sentralstyre og i KrFs nominasjonskomité, skal gjøre sitt for å få flere representanter for det grå gull i maktens korridorer.

Torsdag forrige uke var Seniorsaken på jobb langt inne i Berget det blå. Vi var på Seniormesse i Fjellhallen på Gjøvik. 45 + utstillere var på plass. Roar og jeg hadde bilen full av brosjyrer, beach flag, bukk og rykende ferske nyhetsbrev. Likevel fikk vi påpakning for at vi var en av få utstillere som ikke hadde karameller på bordet… Det var veldig nyttig å være til stede. Om vi skal gi liten karamell til «erkefienden»; Pensjonistforbundet, må det være at de var så mange på stand at folk ikke kom til for å forsyne seg med karameller.

Det var en god sammensetning av utstillere. Alt fra Turistforeningen via el-sykler til sunne vafler med reker og yoghurt. Trappeheis og reisebyrå osv. osv. Og ikke minst Toten sparebank og en eiendomsmegler. Alle med gode tilbud skreddersydd for den attraktive målgruppen seniorer er.

Det vi var mest fornøyd med da vi vandret ut av fjellet var møtet med to tidligere styrerepresentanter fra Seniorsaken Gjøviks siste styre. Historien om hvorfor laget ble lagt ned er klassisk i lag og foreninger. Lederen sluttet, så sluttet det en til og plutselig var det ikke flere igjen i styret.

Roar fikk lurt navn og telefonnumre ut av dem uten press eller lovnad om plikter.

Er Gjøvik snart i farta igjen?

Ha en fin uke!

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…