Uken som gikk – oppdatering fra Seniorsaken (BA5)

www.kopimaskinepriser.dk
www.kopimaskinepriser.dk

I uken som har gått har antakeligvis kopimaskinen vært den som har stått på mest i BA5 (Bygdøy Allé 5). Den har kopiert og skannet over en lav sko i forbindelse med det forestående landsmøtet.

I tillegg leverte den 250 brev til medlemmene i det som nå er Seniorsaken Øvre Romerike. Nå vet medlemmene hvor de hører til, og hvem som representerer dem.

 

 

Fridager i mai

Og plutselig kom det en fridag brått på. Merket at det var noe på gang siden det ikke kom noen møteinnkallinger. Dagen var ikke notert i kalenderen på Outlook, så det var en positiv overraskelse.

Men selv om det sto i avisen fredag at bare 50 prosent av befolkningen var på jobb, hadde Erik Rekdal og jeg en arbeidsøkt om merkevareprosessen vi har fått i oppdrag å jobbe med.

Det er både morsomt og spennende!

 

Muntlig høring

ABCnyheter.no
ABCnyheter.no

Neste uke blir også spennende. Tirsdag kl. 12 skal vi i ilden og svare muntlig på en Stortingshøring om matomsorg for eldre.

At vi blir invitert viser at vi har markert oss når det gjelder dette temaet som nok er Seniorsakens sterkeste sak nå. Å skulle fremføre en muntlig høring, og ikke minst først blant mange tunge organisasjoner, gir faktisk ørner i magen. En ting er skriftlige høringer med lange tidsfrister og ressursgrupper som står for det profesjonelle, men å fremføre vår filosofi på fem minutter…

Jammen bra man snakker fort og brenner for saken. Dessuten er alt materiell Per Nygaard-Østbye og Thomas Bøhmer har levert over tid til uvurderlig hjelp!

 

Mye å snakke om – lite å hente

trygdeoppgjor-2015-365x512Tradisjonen tro inviterer Pensjonistforbundet til formøte før trygdedrøftingene for å se på grunnlaget for felles krav til årets regulering. Alle organisasjonene med drøftingsrett samles i «bånn». Vi vet, etter statsråd Hauglies seneste utspill, at det mest sannsynlig ikke er mye å hente i årets drøftinger.  Men vi vil sette seniorenes økonomi og underreguleringen på agendaen uansett Regjeringens argumenter om at det ikke er rom for noen forbedringer nå.  Seniorsaken stiller seg meget positiv til det å ha et felles utgangspunkt for organisasjonene som representerer seniorer og pensjonistene i Norge. Alle har samme mål selv om strategien kan variere. Møtet avholdes 12. mai. Knut Chr. og Stig representerer Seniorsaken.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem 11. mai. Vi følger med og rapporterer så snart vi har sortert tall og tegn.

 

 

 

 

Se alle oppdateringer…

Tilbake…