Verdig eldreomsorg

Hvilke rettigheter har de eldre?

Vi har sakset en artikkel fra Sarpsborg Arbeiderblad fra den 11. november, «Snipp, snapp, snute, eldreomsorgen ute!» En av Seniorsakens fanesaker er «verdig eldreomsorg». Vi bidrar derfor gjerne til at saker som denne får fortjent oppmerksomhet.  Den historie som fortelles i artikkelen, får oss igjen til å spørre om hvilke rettigheter de eldre egentlig har. Vi har en lov for barnevern og sågar en lov for dyrevern. En hund har lovfestet rett til å bli luftet 3 ganger daglig. Hvilke lovfestede rettigheter har de eldre?

Når tid vil noen ansvarlig myndighet ta opp spørsmålet om vi ikke også skulle trenge en lov for eldrevern. Eksempler som er nevnt i artikkelen i Sarpsborg Arbeiderblad burde være en tankevekker for noen og enhver!

Nedenfor gjengir vi artikkelen i Sarpsborg Arbeiderblad i sin helhet:

«Snipp, snapp, snute, eldreomsorgen ute

ET BARN er ikke i stand til å klare seg selv og vet ikke sitt eget beste, derfor er det vi foreldre som har barna våre på lån og skal sørge for daglig omsorg.

Hvis ikke foreldrene klarer denne oppgaven selv, har vi et barnevern som sørger for barns beste. De kan til og med ta fra foreldrene barna hvis de mener at foreldrene ikke er skikket nok for oppgaven.

Men jeg undres over hvem som skal gripe inn og har ansvaret når våre eldre ikke får den omsorgen de trenger og har rett til. Eldre som ikke er i stand til å gjøre de helt daglige tingene for å overleve. De klarer ikke å smøre sin egen mat eller ta seg drikke. Ikke kan de koke seg kaffe selv heller.

De trenger hjelp til å kle på seg og å vaske seg. Noen må til og med bruke bleie i fare for at de skal ha uhell. Og at de stakkars pleierne i hjemmesykepleien ikke rekker innom på morgenen, men kommer ikke før klokka er rundt 11.00 for å gi frokost og stelle de.

HVORFOR SKAL de eldre som har slitt et langt liv sitte igjen å føle at de er til en byrde og at de er i veien. Husk at selv om vi blir eldre i kropp, er ofte hodet og tankene de samme hele livet.

Eldre som er redde for å være hjemme alene. Eldre som er engstelige. Og er redde for nye pleiere som ikke har fått nødvendig info om pasienten.

Eldre som er i denne situasjonen, men som ikke er syke nok til å få plass på for eksempel helsehus eller sykehjem. Eldre som faller stygt og blir liggende kanskje hele natten igjennom fra hjemmesykepleieren har vært innom ved 18.30-tiden og fram til de kommer dagen etter ved 11.00-tiden. Der har de ligget på gulvet etter å ha hatt et mislykket forsøk på å komme seg på dostolen i løpet av kvelden, men istedenfor blitt liggende og tisse å bæsje på seg.

De har kanskje slått seg stygt og blir innlagt på sykehus. Derfra går turen videre til et helsehus som er pliktig til å ta deg imot når pasienten ikke er syk nok til å ligge på sykehuset lenger. Der får du være med nød og neppe til de ser at nå er du for frisk til å være på helsehus, så derfor sender de deg hjem.

TENK HVILKEN frykt og uro dette skaper både for pasient og pårørende. Og tenk på de stakkars pleierne som vet at de burde bruke mere tid på pasienten. Går det bra denne gangen tro? Har hun/han falt? Er det lenge til pleierne kommer?

Hvorfor klarer ikke den norske velferdsstaten å gi de eldre et verdig liv når det går mot slutten? Hvorfor ønsker mange av de eldre å dø og å få slippe, når de er oppegående i hodet, men slitne i kropp og sinn? Hvordan skal dette ende når vi snart inntar den nye eldrebølgen om få år?

JEG VET i hvert fall hva jeg gjør med mine kjære. De skal slippe å føle at de er til en byrde for samfunnet. De skal få all den nødvendige pleie og omsorg de trenger så lenge jeg er i stand til å gi dem det.

EWIE SAMUELSEN»

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…