2017 – det er Stortingsvalg i år!

2017 – det er Stortingsvalg i år!

Lovfestede rettigheter til eldreomsorg

Storting og regjering har gått høyt på banen for å lovfeste rett til barnehageplass og full barnehagedekning. Spørsmålet er om de samme personene også vil gå inn for lovfestede rettigheter til de eldste i samfunnet.

Vi tenker på pleietrengende eldre som i dag ikke har lovfestede rettigheter til primære eldreomsorgstjenester, som for eksempel hjemmehjelp eller sykehjemsplass. Tannlegetjenester skulle også inngå. Ingen eldre skulle være avskåret fra tannbehandling på grunn av dårlig økonomi.

Det økende presset på offentlige omsorgstjenester som den kommende eldrebølgen vil forårsake, øker behovet for å få en klargjøring om de eldres rettigheter til slike tjenester.

Offentlig betalte omsorgstjenester vil kunne finansieres gjennom Folketrygden, slik at eldreomsorgen ikke blir prisgitt kommunenes prioriteringer.

Det er vanskelig å se noe annet enn at Eldreomsorgen blir et sentralt tema i årets valgkamp. SENIORSAKEN ØSTFOLD ser det som svært viktig å lovfeste rettigheter til omsorgstjenester.

SENIORSAKEN ØSTFOLD vil følge nøye med og se i hvilken grad de enkelte partier prioriterer de spørsmål som er reist ovenfor. Samtidig vil vi be alle våre medlemmer og seniorvenner å gjøre det samme. Deretter at de lar sine observasjoner veie når de mandag 11. september legger sine stemmesedler i valgurnen.

Vi er snart 900.000 pensjonister i Norge. La våre stemmer telle!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

leder.

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...