2017 – Det er Stortingsvalg i år!

Tid for valgflesk!

Resultatet av årets trygdeoppgjør har opprørt mange – ikke bare de 900.000 pensjonister som blir direkte berørt. Saken har fått en formidabel oppmerksomhet. Her er det noen politiske partier som vil henge seg på!

SV står utenfor pensjonistforliket mens AP er med. Nå etter at trygdeoppgjøret er i havn, kommer de to partiene på banen og gir uttrykk for støtte til pensjonistene. Litt sent?

Det synes ikke de to partiene som nå kommer i hu at det finnes 900.000 pensjonister som har stemmerett. Utspillene de nå kommer med kan gi de oppmerksomhet, men det kommer ikke endringer ut av disse som vil bedre resultatet for pensjonistene. Spill for galleriet!

Vi klipper fra Smaalenenes Avis den 20. mai:

“Pensjonistene skal med

Når Arbeiderpartiet sier at alle skal med – så mener vi alle. Dette gjelder også pensjonistene som har fått en drastisk reduksjon i kjøpekraften under den sittende regjering.

 

Med Høyre og Frp i regjering har en vanlig alderspensjon fra Folketrygden tapt rundt 10.000 i kjøpekraft på tre år. Dette begrunnes med pensjonsreformen fra 2011, men forutsetningen i pensjonsreformen var at alle grupper skulle ha vekst, men at pensjonistene skulle ligge litt etter lønnsveksten, men over prisveksten. Nå har denne grunnleggende forutsetning sviktet.

Dette må vi gjøre noe med. Det kan ikke være slik at når det generelt er noe nedgang i kjøpekraften, så skal pensjonistenes nedgang være fire ganger så stor. Det var ikke intensjonen i pensjonsreformen. Frp bare toer sine hender og skylder på reformen.

Ved forrige oppgjør vil de ikke engang diskutere saken i Stortinget. Det går ikke an. Partiene må nå se på dette på nytt og gjøre noe med underreguleringen på hele 0,75%.  Når målet med reformen var at vekst i pensjonene skulle ligge noe under veksten i lønningene, så kan det være en utilsiktet konsekvens at pensjonistene skulle ligge noe under veksten i  lønningene, så kan det være en utilsiktet konsekvens at pensjonistene skal tape fire ganger mer enn lønnsmottagerne når det ikke er en vekst å fordele. En mothake for å opprettholde kjøpekraften for pensjonister må nå på plass.

 

Siv Henriette Jacobsen”

Og så klipper vi fra Aftenposten den 21. mai:

«SV vil gi mer til pensjonistene

SV vil hastebehandle trygdeoppgjøret for å sikre pensjonistene mer penger. I fjor sørget regjeringspartiene og Krf for at et lignende forslag ble avvist. SV og Frp sto utenfor pensjonsforliket fra 2005, men begge partier har i regjering styrt etter pensjonsreformens prinsipper.

Det innebærer blant annet at pensjonene hvert år underreguleres med 0,75%, noe som gir svekket kjøpekraft i år med svake lønnsoppgjør. (NTB)»

Det er vår oppfatning at det de to partiene har kommet med her, er valgkamputspill og ingen ting annet.

Vi noterer oss hva de to partiene har gitt uttrykk for her, og så får vi se hva de sier etter valget.

Samtidig vil vi oppfordre de 900.000 pensjonister om å følge med hva de enkelte partier tilbyr velgerne. Spesielt finn ut hvilken eldrepolitikk har de? Sett dere gjerne inn i hva de enkelte partiers programmer inneholder om dette. Når vi snart kommer dithen at stemmesedlene skal legges i urnene, kan dere legge deres viten om partiene til grunn for det valg dere gjør.

Og husk at dere nå kan kumulere også ved Stortingsvalget.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...