2017 – Det er Stortingsvalg i år – Kan vi kumulere?

Ved å kumulere har vi anledning til å endre på stemmesedlene slik at vi på denne måte kan påvirke valgresultatet. Det har tidligere vært adgang til å kumulere ved kommunevalg og fylkesvalg.

Det at det nå også er gitt anledning til å kumulere ved Stortingsvalg, har gått under radaren for de fleste.

Vi har hentet følgende fra Regjeringens hjemmeside – valgportalen:

«VELGERNES ADGANG TIL Å ENDRE PÅ STEMMESEDLENE

«Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg kan velgerne påvirke hvilke av kandidatene som blir valgt, gjennom å gi personstemme til kandidatene på listen. De kan gi personstemme til så mange av kandidatene de vil. Det gjøres ved å sette et merke (kryss, hake eller lignende) i en rute ved navnet til kandidaten (e)

Ved kommunestyrevalg er det også adgang til å føre opp kandidater fra andre lister. Dette gjøres ved å føre disse kandidatnavnene opp i et eget felt på stemmeseddelen. Når velgeren gir personstemme til kandidater på listen, overføres en tilsvarende antall listestemmer til den/de listene disse kandidater står oppført på.

Ved Stortingsvalg kan velgerne omnummerere rekkefølgen på kandidatene på listen ved å sette nye nummer foran kandidatnavnet, eller stryke kandidatnavn ved å sette et merke i en rute til høyre for kandidatnavnet.»

Ved å omnummerere og stryke kandidater kan man oppnå ganske store endringer. Vi ber våre medlemmer, seniorvenner og lesere av vår hjemmeside å være oppmerksom på denne muligheten.

Følg med i valgdebatten, se hvilke saker de enkelte partiene prioriterer og kumulerer hvis dere mener dette kan gi et bedre valgresultat.

Vi er snart 900.000 pensjonister i Norge. La våre stemmer telle ved kommende Stortingsvalg.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...