2017 – DET ER STORTINGSVALG I ÅR! – Partiene posisjonerer seg!

Etter hvert som stortingsvalget nærmer seg, vil vi oppleve at de politiske partier legger fram for sine prioriteringer. Valgløfter er det vi vanligvis kaller det. Det er viktig at vi følger godt med og danner oss en mening om hva som er gjennomførbart og hva som er rent «valgflesk».

Vi får se i hvilken grad de enkelte partiene sier de vil forplikte seg i saker som vedrører pensjonistene. Dette vil også fremgå av partiprogrammene. I noen av disse kan de eldres saker nærmest se ut som en parentes.  Forsøk å se hvor stor plass i partiprogrammene de eldre får i forhold til hva yngre generasjoner blir tilgodesett med.

Så kan det være vel verd å se, ikke bare på de valgløftene som nå kommer, men også på i hvilken grad de enkelte politiske partier har engasjert seg for de eldre i tiden som er gått.

Fremskrittspartiet er kanskje det partiet som legger størst vekt på de eldres interesser. Det er i alle fall slik det fremgår av partiprogrammet. Partiet vil gjerne fremstå som et parti for pensjonister. Partiet var ikke med på pensjonistforliket og har kjempet mot konsekvenser av dette som har slått uheldig ut for pensjonistene.

Vi gjengir nedenfor i sin helhet et innlegg Fremskrittspartiet hadde i Smaalenenes Avis den 31. mai. Innlegget har også stått i Moss Avis:

«Et parti for pensjonister

Etter at Pensjonistforbundet ikke godtok årets trygdeoppgjør for pensjonistene, har det vært mye rabalder i mediene. Jan Davidsen, Ap-medlem med ny hatt som leder i Pensjonistforbundet, raser over pensjonsreformens konsekvenser. Pensjonsreformen ble vedtatt under Ap/Sp/Sv-regjering i 2011. Den la opp til at pensjonistene skal få 0,75% dårligere lønnsutvikling enn resten av samfunnet. Frp var det eneste parti som stemte i mot. Alle de andre partiene på Stortinget stemte for. Derfor blir det nesten komisk når Davidsen retter sitt sinne mot den nåværende regjering. For da den rødgrønne regjering utarbeidet pensjonsreformen, var Davidsen medlem i Ap’s sentralstyre og sentral i Fagforbundet.

 

Formålet med reformen var lavere pensjon, altså en sparereform for staten. Ap-leder Støre har gjentatte ganger sagt at reformen var en av den rødgrønne regjeringens viktigste vedtak. Heldigvis har Frp i regjering fått økt pensjonene for enslige minstepensjonister med kr. 8.000 ut over vanlig vekst. I det reviderte budsjett er det pensjonistene som er «hakket over» minstepensjonistene som får skattelette.

 

Frp vil fortsette å arbeide for landets pensjonister til de får samme lønnsutvikling som resten av befolkningen. Det er valg til høsten og jo større Frp blir, desto større blir muligheten for Frp til å få fjernet den urettferdige avkortningen og underreguleringen.

Liv Leirstein – Østfold Frp»

Stortingsvalget i september nærmer seg raskt. Vi er snart bare en sommerferie unna før oppløpet begynner. Følg godt med i debatten, og still gjerne kritiske spørsmål til politikerne. Det er viktig at de opplever at pensjonistene følger årvåkent med.

Og så må vi igjen minne om at vi er nær 900.000 pensjonister i Norge. La våre stemmer telle!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…