2017 – stortingsvalg i år!

2017 – stortingsvalg i år!

FJERNE UNDERREGULERINGEN

Ingen drahjelp fra SV!

Stortinget vedtok i 2003 at pensjonistene skulle ha samme inntektsutvikling som lønnsmottakere. Senere har likevel det samme Storting i forbindelse med pensjonsforliket vedtatt at pensjonene fra Folketrygden skal underreguleres med 0,75% i forhold til de tillegg som lønnsmottagere blir tilgodesett med.

Dette er et diskriminerende særtiltak som har ført til at pensjonistene ved de senere lønnsoppgjørene har fått sin kjøpekraft redusert. De opplever altså som eneste gruppe en reallønnsnedgang, sist år beregnet til 1,6 %.

Seniorsaken har gjort noen beregninger som klargjør de faktiske inntektstap som påføres pensjonistene. Under forutsetning av 2,5 % inflasjon og 4 % lønnsøkning er tapene for pensjonistene etter 10 år beregnet slik:

Årlig pensjon                          Samlet underregulering etter 10 år

Kr. 200.000                             kr. 102.448

Kr. 300.000                             kr. 153.672

Kr. 500.000                             kr. 256.120

Dette dreier seg altså ikke om småpenger!

Seniorsaken arbeider for å få fjernet underreguleringen siden den er et diskriminerende særtiltak iverksatt overfor pensjonistene.

Vi har med interesse lest et innlegg fra ABC-nyheter den 15. mars. Vi gjengir nedenfor noen linjer fra innlegget:

«Foran SVs landsmøte: Pensjon og eldre ikke blant SVs 35 tiltak mot fattigdom.

SV varsler ikke at partiet vil ta oppgjør med underregulering av pensjoner i sine 35 tiltak for et rettferdig Norge.

SV har vært med på et pensjonsforlik der Stortinget blant annet vedtatt at pensjonene hvert år skal justeres opp med 0,75 prosentpoeng mindre enn det lønnstagerne får.

Dette har ført til en grov underregulering som har svekket kjøpekraften til dem som er avhengige av folketrygden de siste årene.»

I 2017 er det Stortingsvalg. Det er fortsatt en tid frem til valget. Og da er det viktig at pensjonistene bruker tiden til å følge nøye med hvordan politikere og politiske partier forholder seg til spørsmål som gjelder pensjonistene. Så får vi vektlegge våre inntrykk av dette når vi legger våre stemmesedler i urnen.

Vi er snart 900.000 pensjonister i Norge! La våre stemmer telle!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...