AKTUELL PROFIL – Christin Engelstad

Christin Engelstad er kommunikasjonsansvarlig i Seniorsaken. Hun har en sentral rolle når det gjelder Seniorsakens kontakt med regjering, departementer og offentlige etater forøvrig. Dette er en virksomhet som ikke alltid synes utad, men som likevel er av største betydning.

Utformingen av Seniorsakens nye program har vært hennes spesielle ansvar. Programmet er klargjørende for Seniorsakens rolle og grunnleggende strategier – peker ut veien videre!

Ukesluttrapportene som vi legger inn på vår hjemmeside hver mandag, er Christins produkt. Rapportene gir våre medlemmer et aktuelt innblikk i foreningens sentrale aktiviteter.

Christin har ved flere anledninger bistått Seniorsaken Østfold i forbindelse med våre temamøter, med foredrag, formidling av kontakter og verdifulle råd og vink. Vi får se henne igjen allerede under vårt temamøte onsdag 3. mai. Da vil hun fortelle oss det aller siste om programarbeidet i Seniorsaken

Som kommunikasjonsansvarlig i Seniorsaken sitter Christin i en helt sentral posisjon. Hun gjør en formidabel jobb for Seniorsaken generelt og for oss i lokallagene spesielt.

Hun er først og fremst preget av arbeidsglede, kreativitet og et smittende engasjement.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...