Aldring og demens – en eller flere sykdommer?

Aldring og demens – en eller flere sykdommer?

Seniorsaken Østfold avholdt onsdag 4. januar åpent møte i Glenghuset i Sarpsborg. Temaet denne gang var en sykdom som rammer mange eldre og derved også deres pårørende.

En nesten fullsatt sal vitner om stor interesse for møtets tema.

Formålet med møtet var å formidle kunnskap om sykdommen og hva den innebærer både for de som får sykdommen og for de pårørende. De som stod for den orientering som ble gitt, var Monica Olsson, eldreoverlege i Sarpsborg kommune og Bente Skauge og Camilla Syvertsen, medlemmer av kommunens demensteam.

Fakta om aldring og demens

Aldring er en normal prosess. Etter hvert som et menneske eldes, skjer det en rekke naturlige fysiske endringer i kroppen.. Fysisk og mental aktivitet bidrar til å bibeholde våre funksjoner.

Demens er en samlebetegnelse for flere sykdommer som rammer hjernen og dens funksjoner. Flere rammes av demens fordi vi lever lenger. Man regner med at 0,9% mellom 65-69 år har en demenssykdom, mens mer enn 40% over 90 år får en eller annen form for demens. I alt er det over 70.000 personer i Norge som har sykdommen. Man regner med en fordobling innen år 2040. Økt kunnskap og økte resurser kreves for å imøtekomme de utfordringer dette innebærer!

Vanlig demenssykdommer er Alzheimer, vaskulær demens (slag) og alkoholbetinget demens. Alzheimer er den mest utbredte av disse.

Ved mistanke om demens bør man så tidlig som mulig ta kontakt med lege for å få en utredning. Noen tilstander som ligner på demens vil kunne behandles. En tidlig diagnose gjør det mulig for den det gjelder å planlegge for fremtiden mens man enda klarer å ta avgjørelser selv. Alle bør i mild, moderat sykdomsfase få prøve Acetylkolinesterasehemmere.

I noen grad kan man forebygge! Nøkkelfaktorer er hjernetrim, fysisk aktivitet og sosialt nettverk!

Monica Olsson, eldreoverlege i Sarpsborg kommune
Monica Olsson, eldreoverlege i Sarpsborg kommune

Demensteamet i Sarpsborg kommune er et lavterskeltilbud. Man kan ta direkte kontakt uten å gå om fastlege. Teamet bidrar med utredning av demens og vurdering av omsorgsbehov, ved hjemmebesøk, rådgiving og samtaler med pårørende!

Monica Olsson og hennes medarbeidere greidde på utmerket måte å formidle kunnskap om et komplisert emne. Vi tror alle ble litt klokere. Det viktigste var kanskje informasjonen om hvor man kan henvende seg om man trenger hjelp – til demensteamet!

Seniorsaken Østfold avholder neste temamøte den 1. februar – «Velferdsteknologi»


Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…

Finn Åsmund Johnsbråten
Følg Finn Åsmund Johnsbråten:

Leder i Seniorsaken Østfold. Åsmund har tilbragt hele sin yrkeskarriere i bilbransjen. Fritidsinteresser – Sport, friluftsliv, og reiser. Hellas fan. Han var i sine yngre dager skihopper og har drevet med turseiling i 35 år.