Åpent møte!

TRYGGHETSSIRKLER – TA VARE PÅ HVERANDRE!

Glenghuset i Sarpsborg, onsdag 5. april kl. 12:00

Denne gang inviterer vi til et nytt temamøte på Gleng. Dagens tema kan sees i sammenheng med det møtet vi hadde 1. februar om velferdsteknologi. Det kommer stadig nye løsninger som etter hvert kan gjøre våre hverdager lettere selv om de i utgangspunktet kan virke fremmed – og kanskje litt skremmende. Slik er det gjerne med det som er nytt.

Møtet blir innledet med en kort informasjon om aktuelle saker i Seniorsaken Østfold

Deretter overlates ordet til daglig leder i Curaservice AS, Lars Ole Mathiesen. Han vil presentere CuraGuard, et konsept som er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet.

CuraGuard er basert på «trygghetssirkler» hvor personer som ønsker å ha en enkelt mulighet for å hjelpe eller be om hjelp til noe, kan inngå i en trygghetsgruppe. Trygghetsgruppen kan bestå av naboer, familie eller andre som ønsker en slik kommunikasjonsmulighet. Konseptet skal også kunne bekjempe ensomhet.

Øistein Darum i Seniorsaken Østfold har deltatt i utvikling av systemet. Han vil redegjøre for sin rolle i denne forbindelse og vise hvordan systemet i praksis kan virke.

Vi tror at den kommunikasjonsmulighet som presenteres vil oppleves som spennende og fremtidsrettet. Like fullt er det en mulighet som allerede er tilgjengelig.

Vi vil at Seniorsaken Østfold skal være en forening av venner for venner! Så har du en venn eller flere du kan invitere deg med til møtet, så ville det være fint. Vi skal ha det hyggelig sammen.

Fri entré, kaffe/vafler kr. 20,- og utlodning.

Vi ønsker alle, medlemmer og andre, hjertelig velkommen til et interessant og hyggelig møte!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...