Årets hederssenior ble Den Norske Turistforeningen!

 

Det er med stor spenning vi hvert år venter på utnevnelsen av Seniorsakens hederssenior. Slik var det også i år, og kanskje var det litt ekstra spennende i år da det ikke var så mange enkeltpersoner som pekte seg umiddelbart ut.

Det var derfor en gledelig overraskelse da det ble kjent at prisen denne gang gikk til en organisasjon, og ikke en hvilken som helst organisasjon, men en organisasjon som over mange år har arbeidet med å aktivisere og inkludere alle i Norge i sitt arbeidet.

Utnevnelsen fant sted i Oslo rådhus på FNs internasjonale eldredag – 1. oktober. Seniorsakens generalsekretær Knut Christian Høvik sto for utnevnelsen og vi gjengir nedenfor hans tale til årets hederssenior og vertskapet:

Se også omtalen i Nyhetsbrevet:

«Kjære ordfører, vertskap og gjester!

Jeg vil gjerne takke for at Seniorsaken får ta del i denne storslåtte feiringen av eldre over hele verden, og at utnevnelsen Seniorsakens hederssenior er en fast post på programmet.

Tittelen blir hvert år tildelt en ildsjel som har gjort en spesiell innsats for eldre i Norge.

I år er det første gang vi kårer en organisasjon som hederssenior.

Tema for FNs internasjonale eldredag er: «Ta steget inn i fremtiden: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltakelse fra de eldre i samfunnet». 

Temaet handler om å legge bedre til rette for bidrag fra eldre mennesker. FN mener at eldre kan og vil delta mer både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet.

Årets hederssenior er kanskje den organisasjonen i Norge som best representerer FNs oppmuntring om å inkludere seniorer på alle områder i samfunnet.

Da vi først åpnet for innstilling av organisasjoner var det en soleklar kandidat som hele sentralstyret straks sluttet opp om. Den Norske Turistforeningen feirer 150 år i 2018, men vi valgte å komme dem i forkjøpet og gi dem heder og ære allerede i år.

I Seniorsakens sentralstyres begrunnelse står det at DNT er et forbilde for Seniorsakens arbeid for å synliggjøre seniorers ressurser. DNT er tuftet på frivillighet og engasjement som bortimot 300 000 medlemmer har glede av. Medlemmer over 60 er den nest største medlemsgruppen og har medlemsfordeler ingen andre voksne får: alle over 60 har fortrinnsrett til sengeplass på hyttene! Et medlemskap som kan være gull verdt!

 

Mange tror at det er de 22 000 merkede stiene DNT tilbyr. Men ikke minst for seniorer har DNT noe for alle: kajakkurs, friluftsyoga og selvfølgelig alle de kjente turene sommer som vinter.

I Seniorsaken vet vi at det å bruke seg selv, være aktiv og sosial er det beste man kan gjøre for seg selv for å leve et godt seniorliv.

DNTs satsing på «Aktiv i 100» minner oss om at det aldri er for sent å delta, finne turvenner og nyte naturen.

DNTs verdier er å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Seniorsaken vil gjerne takke Den Norske Turistforeningen for deres seniorsatsing som bidrar til livsglede og mestring!

GRATULERER!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter