ÅRSMØTE I SENIORSAKEN

SENIORSAKEN ØSTFOLD avholdt årsmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 1. mars.

Etter årsmøtet fikk vi en presentasjon av «VI HAR TID», nyetablert aktør i omsorgsmarkedet.

I konkurranse med TV og VM på ski var vi fornøyde med et fremmøte på 35 tilhørere. Interessant at vi hadde tilhørere fra alle deler av fylket, fra så langt unna som Ørje! Det vitner om genuin interesse for SENIORSAKEN og foreningens virksomhet!

Årsmøtet ble gjennomført under ledelse av Arne Vestergaard Larsen i samsvar med innkallingen til møtet. Det blir skrevet protokoll etter årsmøtet som blir gjengitt separat. Derfor vil vi her bare kommentere noen sentrale forhold.

Valgkomiteen hadde jobbet iherdig for å skaffe erstatninger for de som forlater styret. Da er det hyggelig å konstatere at resultatet er meget bra. Vi får styrket vårt styre ved at vi får representanter som gir en bredere geografisk dekning, vi øker kvinneandelen i styret, vi har fått inn meget godt kvalifisert styremedlemmer, og vi har styrket kompetansen innenfor området helse og omsorg!

Så, en fortjent takk til valgkomiteen.

Under neste styremøte vil styret gjennomgå arbeidsfordelingen i styret, handlingsplanen og vurdere våre prioriteter for året som kommer.

Selskapet «VI HAR TID» er etablert av to Fredrikstadboende damer, Bente Instanes og Ragnhild Fjellstad, som har villet skape sin egen arbeidsplass.

De har sett muligheter til å tilby omsorgstjenester i det rom som skapes mellom det faktiske omsorgsbehov og det som det offentlige makter å tilby. Det udekkede behovet for slike tjenester vil bare komme til å øke etter hvert som andelen eldre vokser.

Bente og Ragnhild presenterte sin ide og et meget vel gjennomtenkt og gjennomarbeidet forretningskonsept. De vil hjelpe eldre og andre som trenger det, med blant annet sosialt samvær, mosjon, følgehjelp og handlehjelp. De vil bidra med at ensomhet blant eldre går ned.

Målgruppene til «VI HAR TID » er eldre og eldres pårørende.

Bente og Ragnhild har opplevd meget stor interesse for sitt konsept, mens oppdragene likevel sitter langt inne. Dette kan ha med det å gjøre at konseptet er nytt og at man ikke har tenkt i de baner å kjøpe slike tjenester som «VI HAR TID» tilbyr. Vi er som Bente og Ragnhild overbevist om at behovet så absolutt er til stede og at det bare vil øke.

Vi ønsker «VI HAR TID», Bente og Ragnhild til lykke med et spennende konsept.

Neste temamøte blir onsdag 5. april, Glenghuset i Sarpsborg kl. 1200 – 1400. Alle vel møtt.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...