Onsøyheimen-2

«Best før» – nok et sykehjem i Fredrikstad skal rives!

 

Datostempling og «Best før» på matvarer har ført til en enorm sløsing med ressurser. Vi kaster og destruerer tonnevis med fullt brukbar mat. Opinionen har omsider våknet og legger press på matvarebransjen! Sløsingen må reduseres!

Det er også andre områder hvor det er en ufattelig sløsing med ressurser. Så sent som den 9.oktober skrev vi på vår nettside om Onsøyheimen sykehjem som nå rives. Den eldste delen har i de senere år blitt rehabilitert i flere omganger. Den nyeste delen ble bygget så sent som i 1999. Den skal også rives – bare 18 år etter at den ble bygget. Det skal som kjent bygges nytt sykehjem på stedet.

 

At nye behov kan innebære at bygg blir mindre hensiktsmessige, kan vi forstå. Men at bygg som Onsøyheimen og spesielt den nyeste delen ikke skal kunne utnyttes til noe som helst, kan vi ikke fatte. Her mer enn aner vi en «Best før» eller «Bruk og kast»- holdning!

Dette gjelder ikke bare sykehjem. Vi erindrer at vi for ikke lenge siden har revet noen relativt nye skoler og et par svømmehaller. Er det dårlige tekniske løsninger, eller akkumulert, manglende vedlikehold som gjør at løsningen med å rive er den mest nærliggende?

Vi har tidligere minnet om at vi i Fredrikstad har offentlige bygg som er i full drift mer enn hundre år etter at de ble bygget – Trara skole, Cicignon skole, St. Croix skole for å nevne noen! Hvilken kunnskap og ferdigheter hadde den tids byggherrer som vi ikke har i dag! Vi synes det er verd å stille spørsmålet.

Lørdag 7. oktober leser vi i Fredrikstad Blad at det skal bygges et nytt korttidsenter i Borge. Det skal bygges på samme tomt som det nåværende Borg Sykehjem, ved siden av.

Borge SykehjemDette kunne vært en gladmelding, men den har en bakside. Det nåværende sykehjemmet skal rives. Og dette dreier seg om et bygg som er oppført så sent som i 1975 og senere rehabilitert, pusset opp og fremstår som et relativt velholdt bygg.

Det er komplett umulig å forstå at dette bygget over natta skal være fullstendig verdiløst! Selv om det ikke imøtekommer alle dagens krav til sykehjem, så måtte det være mulig å finne fornuftige formål det kunne brukes til. Det synes alt for lettvint bare å rive, selv om det kanskje er mest bekvemmelig.

Det er skattebetalerne i Fredrikstad som betaler gildet. Hva kan disse forvente av brukstid på nye offentlige bygg som vil bli oppført i Fredrikstad. Skal «Best før 18 -40 år» være en gjeldende norm, eller bør de kunne forvente og kreve vesentlig mer for de skattekroner som investeres i de nye byggene.

Vi synes det er på tide at dette spørsmål kommer opp til debatt og at myndighetene får oppleve at opinionen engasjerer seg og stiller krav. Jfr. Onsøyheimen – «Best før» 18 år duger ikke!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter