Innbrudd

Boligalarm – ikke lurt å betale for meget!

 

Arne Vestergaard Larsen, nettsideredaktør i Seniorsaken Østfold, er opptatt av trygghet. Han har som redegjort for i innlegg på vår nettside den 2. oktober, hatt boligalarm i flere år. Han har vært fornøyd med de installasjoner han har hatt. Derfor har han ikke tidligere tenkt tanken på å se hva som måtte finnes av alternative tilbud.

Men så inngikk Seniorsaken Østfold samarbeidsavtale med Østfold Sikkerhetsservice. Avtalen er en vinn-vinn avtale. Medlemmene i foreningen får abonnement på boligalarm til en meget gunstig medlemspris, Seniorsaken Østfold får en økonomisk fordel ved hvert abonnement som selges, og Østfold Sikkerhetsservice får flere kunder.

 

Dette var et alternativ som Arne fant ut at han måtte se på og vurdere i forhold til den avtale han til nå har hatt. Han fant fort ut at Østfold Sikkerhetsservice var konkurransedyktig på så vel produkt som service. Dessuten mener Arne at det kan være en fordel å være kunde i et mindre, lokalt selskap. Det gir gode kontaktmuligheter mellom kunde og leverandør.

Så langt var Arne kommet den 2. oktober. Han var vel egentlig svært nær på å legge inn en bestilling allerede der og da. Men han ville ta seg tid til å se nærmere på spørsmålet om pris og beregne de økonomiske gevinstene som åpenbart måtte ligge der. Arne ringte 488 89 055 og kontaktet Paul Pedersen i Østfold Sikkerhetsservice for hjemmebesøk, inspeksjon og spesifisering av tilbud.

Den eksklusive, rabatterte prisen til medlemmer av Seniorsaken Østfold er så lav som fra kr. 349,- for en grunnpakke.  Arne har noe mer i sin spesialtilpassede pakke. Hans regnestykke ble seende slik ut:

Pris pr. måned nåværende leverandør                                                kr. 446,-

Medlemspris pr. måned hos Østfold Sikkerhetsservice                       kr. 375,-

Innspart pr. måned                                                                               kr. 71,-

Innspart pr. år                                                                                       kr. 852,-

Demontering av nåværende anlegg og installering av nytt er inkludert i Østfold Sikkerhetsservice sitt tilbud. De ordner det meste. Det er meget enkelt å bytte!

Tallenes tale er klare! Arne har nå bestilt boligalarm hos Østfold Sikkerhetsservice.
  • Det er jo dumt å betale for meget, sier Arne!

Han mener for øvrig at det eksklusive tilbudet fra Østfold Sikkerhetsservice må være aktuelt for mange medlemmer i Seniorsaken Østfold. Han kan heller ikke forstå noe annet enn at Østfold Sikkerhetsservice sine tilbud må være meget fordelaktige også for alle andre som måtte ha behov for boligalarm. En månedspris, som matcher det meste, fra kr. 429,- for grunnpakke til ikke medlemmer av Seniorsaken Østfold – er du medlem, får du kr. 80,- i rabatt! Trenger man mer enn det som ligger i grunnpakken, kan dette inkluderes for noen 10 kroner pr. måned.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter