Dataspill og rehabilitering

Vår lokal kontakt i Mysen, Jan Arne Falla har sendt oss en interessant artikkel om dataspill og rehabilitering som sto i Smaalenenes Avis 30. august 2017.

Artikkelen er så interessant at vi gjengir den i sin helhet.

Sterkt fagmiljø:

Fagpersonene i pilotprosjektet inkluderer Azad Øysahl, lege, (f.v.), Kari Anne Dehli, prosjektleder, Lars Martinsen, fysioterapeut, Hilde Sørli, fysioterapeut, Vigdis Brødremoen, sykepleier, Lovise Aasen, fysioterapeut, Tone Authen, ergoterapeut, Carina Kolnes, ergoterapeut, Wenche Hammer, sykepleier, og Truls Johansen, ergoterapeut.

 

På Helsehuset i Askim driver nå et tverrfaglig team med å prøve ut bruk av spillteknologi som et verktøy i rehabiliteringen av pasienter.

Aksel Edgar-Lund

 

ASKIM:

Teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleier og lege fra Indre Østfold. De understøttes av fagkompetanse fra Sunnaas sykehus, der spesialergoterapeut Truls Johansen har utviklet konseptet «spill deg bedre». Det går ut på å bruke videospill, bevegelsessensorer og annen teknologi til å hjelpe og motivere pasienter til raskere og bedre rehabilitering.

 

Motiverer til opptrening

– Når det gjelder opptrening av for eksempel håndfunksjon, balanseevne og ved rehabilitering av nevrologiske skader, ser vi at bruk av spillteknologi i rehabiliteringsfasen har god effekt. Teknologien brukes allerede i dag på Sunnaas, med gode resultater. Vi har pasienter på over 70 år som synes dette er bra, og som kjøper seg spillkonsoll selv, sier Johansen.

Konseptet inkluderer blant annet nettsiden spilldegbedre.no, som hjelper til med å finne egnede spill for å trene riktig funksjon.

 

Repetitive øvelser kan fort bli kjedelig, men ved å kombinere øvelsene med spill øker motivasjonen i opptreningen betraktelig, forklarer fysioterapeut og teknologispesialist ved Sunnaas sykehus, Hilde Sørli.

– Spillteknologi gjør det mer morsomt å gjøre øvelser i forbindelse med rehabilitering. Det er spennende å finne nye måter å drive rehabilitering på, sier hun.

 

Ut til kommunene

Sørli bistår nå i pilotprosjektet som skal få de nye behandlingsmetodene ut til den kommunale helsetjenesten, og er på Helsehuset sammen med Johansen for å lære opp fagpersonene i teamet.

Prosjektet på Helsehuset kalles Innovativ rehabilitering i Indre Østfold, og ledes av Kari Anne Dehli. Prosjektet er finansiert av staten, og Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS har fått 10 millioner kroner fordelt over to år. Hovedmålet er å styrke rehabiliteringen i eierkommunene.

 

Prøveperiode til nyttår

– Vi går nå inn i en fase hvor vi retter oss ut mot brukere i alle de syv eierkommunene. Vi har oppstart i september, og regner med et tyvetall brukere i en prøveperiode frem til jul. Hovedmålet er å sikre tidlig tverrfaglig vurdering i personens hjem, koordinering og igangsetting av rehabiliteringstiltak, sier Dehli.

– Vi håper at eierkommunene vil satse på dette som et varig tilbud. Målet er at dette skal bli en del av kommunehelsetjenesten, og vi skriver også rapport til Helsedirektoratet, sier Dehli.

 

Følges av forskere

Ifølge Dehli er prosjektet av nasjonal interesse.

– Rehabilitering er et nasjonalt satsingsområde. Vi blir kontaktet av folk i kommune- og spesialisthelsetjenesten fra hele Norge som er interessert i prosjektet. I tillegg er vi ute på konferanser hvor vi presenterer satsingen, sier hun.

Pilotprosjektet følges av to forskere fra Vitensenteret ved høgskolen i Sørøst-Norge. Professor i helse og teknologi, Hilde Eide, og amanuensis Kristin Fuglerud dokumenterer prosjektet og bidrar med faglige råd.

– Dette er en spennende modell med tverrfaglig kompetanse, hvor vi ser på hvordan helsepersonellets samhandling med pasienten kan understøttes av teknologi, sier Eide.

– Ved å utvikle teknologi som støtter ulike behov under rehabilitering, kan pasienten selv få økt kompetanse rundt sitt eget rehabiliteringsforløp, sier Fuglerud.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter