De unge og middelaldrende stikker av med pengene!

Det er i alle fall det de to professorene mener, Jørn Rattsø (NTNU) og Rune Jørgensen (UIO). Vi gjengir et innlegg de har skrevet nedenfor.

Dette innlegget kan sees som en oppfølging av våre innlegg på nettsiden den 14. og 21. august – «Pensjoner» og «Evaluering av Pensjonsreformen». Dette innlegget omhandler spørsmål som er berørt i de to tidligere innleggene.

Vi merker oss at også professorene er opptatt av å endre maktforholdene i samfunnet. Pensjonistene må samordne sine interesser og forene sine krefter. Er det noen som våger å se for seg en fremtidig allianse av pensjonister og pensjonistorganisasjoner med 5 -600.000 medlemmer? Vi synes vi kan se en spirende forståelse for behovet for samling.

Så får dere lese hva de to professorene mener:

«Politikerne nedprioriterer omsorgen for eldre, syke og pleietrengende. Begge professorene mener at seniorene er den tapende part i generasjonskampen. Hva gjør seniorene når lange empiriske studier endelig er godt og grundig vitenskapelig dokumentert?

«ELDRE MÅ GRIPE MAKTEN SELV» er det rådet NTU Professor Jørn Rattsø og UIO professor Rune Jørgen Sørensen gir i en lengre artikkel i Aftenposten.

 

Denne konklusjonen støtter seniorforsker og sosialantropolog Halvard Vikes forskning som viser at dette har vært en bevisst og villet politisk utvikling over lang tid, uansett hvem som har hatt regjeringsmakten.

 

Professorene Rattsø og Sørensen peker på at politiske fattede prioriteringer og vedtak fører til at seniorene vil tape generasjonskampen om offentlige midler. Dersom den eldre generasjonen skal opprettholde en verdig og god levestandard/livskvalitet, på linje med de unge og middelaldrende, må det en endring til i de toneangivende politiske miljøene. Våre valgte «tillitsmenn og kvinner» har så langt ikke vist seg tilliten verdig.

Det synes som om mange av dagens «tillitsvalgte» kun ivaretar egne eller noen få særinteresser, når de langsiktige beslutninger/prioriteringer planlegges og vedtas. Seniorenes krav til de politiske partiene er at de i forbindelse med nominasjonene plasserer eldre, voksne på sikre plasser på nominasjonslistene.

Slik at grunnleggende demokratiske prinsipper og intensjoner blir ivaretatt. Tillitsvalgte i de folkevalgte organer skal gjenspeile befolkningen for øvrig, både kjønns- og aldersmessig.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter