DNB logo

DNB stenger Hvalers siste minibank!

HAR IKKE BANKENE NOE SAMFUNNSANSVAR?

SENIORSAKEN ØSTFOLD ser i Fredrikstad Blad torsdag den 23. februar at DNB nå stenger minibanken på Skjærhalden, den siste på Hvaler! Vi kan ikke akkurat se at banken driver noen form for distriktspolitikk. Det er kanskje ikke bankens egentlige ansvar, men vi skulle mene at det likevel må ligge et samfunnsansvar på banken.

Det er tydelig at banken lar seg styre av et eneste forhold. Det er hvorvidt en aktivitet er lønnsom eller ikke. Er den ikke lønnsom, så legges den ned. Men skal det nødvendigvis være slik at enhver aktivitet til enhver tid skal være lønnsom?

Skal det være slik at hensynet til det som står på siste linje i regnskapet og utbytte til eierne alltid skal gå foran hensynet til kundene?

I dette tilfelle gjelder det en bank hvor den norske stat er største eier!

Vi sakser et avsnitt fra innlegget i Fredrikstad Blad den 23. februar:

«Vi har besluttet å legge ned minibanken på Skjærhalden fra utgangen av mars, forteller Kjell Bjønnes i DNB Fredrikstad. Han forteller at årsaken til at minibanken fjernes, er at den brukes mindre og mindre grunnet folks endring i vaner. Minibanken blir stadig mindre og mindre brukt, det er noe vi har sett, ikke bare på Hvaler, men på generelt grunnlag også».

Dette tror vi DNB på!

Men det er fortsatt slik at penger er et gyldig betalingsmiddel i Norge. Selv om fler og fler benytter seg av alternative betalingsmetoder, så er det fortsatt mange som velger kontanter som betalingsmetode.  Mange av disse vil vi finne i gruppen seniorer og pensjonister.

Finnes det noen som helst rimelighet i at DNB, den største aktør på det norske marked, skal henvise kontantsøkende kunder på Hvaler til nærmeste minibank i Fredrikstad?

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...