Eldreomsorg Askim

Prisverdig innsats av Røde Kors

Det offentlige helse- og omsorgsvesen sliter i motbakke. Hovedproblemet synes å være todelt – for liten bemanning og dårlig organisering. Dette innebærer at det offentlige ikke makter å produsere tjenester av en slik kvalitet som de pasientene på sykehjem fortjener. Det kommer stadig skrekkhistorier som ikke skulle være til å tro. En gjenganger er for lite mat og avmagring. Det er slik at eldre spiser sakte og at måltidet derfor tar tid – en tid som pleierne knapt har.

Et annet forhold er hva slags innhold i sin tilværelse pasientene på sykehjem skal tilbys. Hva slags omsorg skal de få. Det kan se ut som pleierne bare rekker det aller vesentligste. Når pasientene er påkledd for dagen, plasseres de i en stol – tid til omsorg og aktivering ser ut til å være et knapphetsgode!

Hvor er det blitt av aktivørene? De som stilte opp med sang og spill og utendørsaktiviteter! De fleste er ofret i budsjettprosessene.

Det offentlige helsevesen er avhengig av støtte fra pårørende og frivillige organisasjoner både når det gjelder sykehjem og hjemmeboende eldre.

Det er i den forbindelse med interesse vi i Smaalenenes avis av 8. mai leser om den innsats Røde Kors gjør for eldre, hjemmeboende i Askim. Vi gjengir nedenfor artikkelen i sin helhet:

«Røde Kors i Askim inviterer på middag
Hygge for de eldre
Latter, sang og kos er det når ildsjelene i Røde Kors inviterer de eldre

 

Askim: Hver måned samles mellom 15 og 20 eldre på Stubben i Askim for å spise middag, og ha det hyggelig sammen. Det er noe Røde Kors har invitert til i årevis, siden Liv Skjolden tok over lederskapet etter Else Dybekk for rundt 25 år siden.

Mange medhjelpere

Og fortsatt er det hun som styrer, ser til at de eldre som ikke kan komme for egen maskin blir hentet og kjørt hjem igjen.

-Det er hyggelig og det gir også oss som jobber med dette, mye tilbake. Og jeg har mange flinke medhjelpere, og Åshild Lund og Sissel Kvambe sto for topp underholdning.

Jeg vet at de eldre setter pris på dette. Det er folk som bor hjemme og som kanskje ikke har så mange å snakke med på dagen. Jeg tror at gjennomsnittsalderen i dag ligger på 86,5 år. Det er ingen ungdommer så noen faller fra og andre kommer til, forteller Liv Skjolden.

Det summer av stemmer i lokalet. Historier fra gamle dager dukker opp, og folk koser seg. Bordene er dekket med hvite duker og serviettene er brettet for fest. Og på menyen står med ris og dessert.

-Får så mye tilbake

Etter middagen kommer loddene fram og Åshild Lund leser historier fra en av bøkene til Arne Sandem og Sissel Kvambe knepper på gitaren og synger gamle og kjente viser. Noen nynner med og andre lar seg bare underholde.

-Det er en gledelig hobby. Vi feirer bursdager og annet og har også startet et eget sangkor som vi har døpt til Rødstrupen. En får så mye tilbake fra de eldre, så dette er noe vi gleder oss til.»

Det er egentlig mer enn nok å ta fatt i når det gjelder eldreomsorgen i Norge. Primærbehovene må dekkes. I den forbindelse er det vårt håp at reell omsorg og de eldres livsinnhold får større prioritet.

Til slutt en honnør til ildsjelene i Røde Kors!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Jan Arne Falla

Lokalkontakt Indre Østfold

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...