ENIG MED JAN DAVIDSEN – Pensjonistene må få forhandlingsrett!

ENIG MED JAN DAVIDSEN – Pensjonistene må få forhandlingsrett!

Vi vil gjerne gi en kommentar i anledning det innlegg Jan Davidsen, leder for Pensjonistforbundet, hadde i Moss Avis tirsdag 6. juni!

Historien gjentar seg, trygdeoppgjøret gikk skeis i år også. Dette må vi lære noe av. Så lenge pensjonistene ikke greier å mobilisere en motmakt som kan stå opp mot myndighetenes makt, vil myndighetene fortsette å vinne hvert eneste et av de store slagene.

En slik motmakt vil ikke Jan Davidsen og Pensjonistforbundet kunne greie å mobilisere alene. Pensjonistforbundet representerer bare ca. 200.000 av landets 900.000 pensjonister. Det er derfor lett å forstå, tydeligvis for alle andre enn Jan Davidsen og Pensjonistforbundet, at Pensjonistforbundet ikke vil komme til å få forhandlingsrett.

Noen av de større pensjonistorganisasjonene har drøftingsrett med myndighetene i spørsmål som vedrører pensjonistene. Det har således ikke vært trygdeforhandlinger i år. Det har vært drøftinger hvor pensjonistorganisasjonene har fått anledning til å legge frem sine synspunkter. Myndighetene har som vanlig hørt høflig etter, tatt synspunktene til etterretning og så gjennomført hva de allerede har bestemt seg for!

900.000 pensjonister burde kunne representere en formidabel makt som ikke kunne ignoreres. Men så lenge pensjonister, pensjonistforeninger og pensjonistorganisasjoner sitter hver på sin tue, vil det foreligge en «splitt og hersk- situasjon» som tjener myndighetene vel.

Disse 900.000 pensjonister må kunne forvente at lederne for de store pensjonistorganisasjonene tar denne utfordringen. De burde komme sammen for å danne en allianse som skulle representere en solid majoritet av pensjonistene. En slik allianse skulle ha et klart definert mandat til å representere pensjonistene i møte med myndigheten – en samlet front, en stemme!

Dette ville stille store krav til lederne for pensjonistorganisasjonene. De måtte legge til side markeringsbehov, revirtenking, prestisje og partipreferanser.

En begynnelse kunne være at lederne for de pensjonistorganisasjonene som deltar i drøftingene med myndighetene, som allerede kjenner hverandre, kommer sammen og får prosessen i gang. Et mål kunne være at disse pensjonistorganisasjonene som et første skritt utarbeider et felles mandat for neste møte med myndighetene – og som forutsetter at protokollen undertegnes på vegne av alle.

Vi er enig med Jan Davidsen i at pensjonistene, 900.000 i tallet, må få forhandlingsrett på linje med bøndene og at forhandlingsresultatene forelegges Stortinget. Dette er det ingen av pensjonistorganisasjonene som greier alene. Pensjonistenes interesser må samordnes og de må organiseres slik at de kan stå fram mot myndighetene i samlet front.

Enig med Jan Davidsen – pensjonistene må få forhandlingsrett!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…