Flere eldre har inkassogjeld.

Flere eldre har inkassogjeld.

Det er ikke bare de unge, uerfarne som går i luksusfellen – altså bruke mer enn de tilganger man har slik at man ikke makter å betale regningene sine. Vi gjengir et innlegg fra VG fra den 12. februar som vi synes er relevant:

«Betalingsanmerkninger blant eldre vokser raskere enn i befolkningen for øvrig. På 2 år er økningen på 13 % blant folk i pensjonsalder, ifølge VG.

Til sammen har drøyt 13000 personer over 66 år har betalingsanmerkninger, altså inkassosaker som ikke er betalt, selv etter purringer, skriver VG. Tallene kommer fra inkassoselskapet Lindorff. Blant dem mellom 71 og 80 år har økningen vært 26 % de siste to årene, mens økningen for hele økningen for hele befolkningen sett under ett er 5,8 %.

Det som bekymrer mest, er vi over tid nå har sett en mer negativ utvikling hos pensjonistene, sammenlignet med andre grupper. Det tyder på en viss endring i pengeforbruket, sier administrerende direktør Anette Willumsen i Lindorff.

Økonomiekspert og programleder i «Luksusfellen», Hallgeir Kvadsheim syntes tallene er overraskende høye.

Det er vanskeligere for pensjonister å komme ut av pengeproblemer enn for yngre, ettersom de ikke har utsikter til høyere inntekter. På den annen side sitter de ofte på eiendom som er nedbetalt, sier han. Kvadsheim sier det er tøft for mange å gå fra full inntekt i yrkeslivet til redusert inntekt som pensjonist. Han får støtte fra forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Det kan være vanskelig å betjene gjelden når man går ned 30-40 % i inntekten, sier hun.»

 

Seniorsaken Østfold.

Jan A. Falla

Lokalkontakt Indre Østfold

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...